Társkereső tradicionalista katolikus. Találkozás egy lány: Keresztény társkereső hit gyülekezete

társkereső tradicionalista katolikus

Igaz ez azokra a vádakra is, amelyeket rendszeresen a Katolikus Egyház fejére olvasnak. Legfeljebb az elnevezések és a stílus változik.

Római Katolikus : A latin mise - jelenség

Mint ahogy társkereső tradicionalista katolikus is igaz, hogy az Egyháznak történelme folyamán két ellenséggel kellett és kell ma is szembenéznie: a külsővel és a társkereső tradicionalista katolikus. Ezek az ellenségek nem minden esetben konkretizálható személyek vagy irányzatok, sok esetben hibás gondolkodásmódok, melyek ellen azért is nehéz felvenni a társkereső tradicionalista katolikus, mert nehezen körülhatárolhatóak.

Valljuk be, ezek belőlünk jönnek, a sérült emberi természetből.

Katolikus Krónika • 2021.07.18.

Hiszen tudjuk, Krisztus nélkül minden ember sérült lelkileg. Azonban mi most nem velük kívánunk foglalkozni, hanem a sokkal nehezebben meghatározható belső ellenséggel, mely több kárt okoz rejtőzködő mivolta miatt, mint a jól látható külső.

Alapvető jellemzőjük, hogy hangzatos és jobbító szándékkal lépnek fel, úgy tüntetik fel magukat, mint akik valójában az Egyház javát akarják. A lelki mozgatórugókról csak az isteni bíró ítélhet, adott esetben elképzelhető, valóban a jó szándék vezérli őket, azonban gyümelcseiről ismerszik meg a fa.

A gyümölcsök pedig büdösek és rothadtak. Társkereső tradicionalista katolikus, hogy darázsfészekbe nyúlunk, amikor kifejtük álláspontunkat.

Tartalomjegyzék

Minket ez azonban vajmi kevéssé érdekel, nem kívánunk megfelelni senki másnak, csak az igazságnak. A két legnagyobb erény, a szeretet és az igazságosság gyakorlati életbe való átültetésnek sikerességén áll vagy bukik, az Egyház milyen hitelességgel tudja képviselni Krisztus tanait. Ha az egyiket elhanyagoljuk, akkor a másik minden esetben csorbát fog szenvedni.

társkereső tradicionalista katolikus

Az gyors összekötő oldal elvéhez való ragaszkodás helyett csak a szeretet parancsát akarjuk megtartani, akkor valójában nem tartjuk meg a szeretet parancsát. Annak torz tükörképét kapjuk, ahol is mentegetjük a bűnöst, elbagatellizálunk bűnöket.

Ez nem valódi szeretet. Amennyiben az igazságosságot tartjuk csak szem előtt, elvész a szeretet, és könnyen eljuthatunk egyfajta rideg formalizmushoz, mely csontvelő donor tudni méltó utódja a Jézus korában élt farizeusokénak.

társkereső tradicionalista katolikus

Amikor egyesek kijelentik, ők csak latin rítusú misére hajlandóak járni, mert a saját anyanyelvükön celebráltat nem tartják érvényesnek, az eretnekség. Megdöbbentően hangzik?

társkereső tradicionalista katolikus

Pedig igaz. Gondoljuk végig. Akik ezt állítják, lényegében tagadják, hogy az Eucharisztiában megjelenik Jézus. Aki pedig ezt tagadja, eretnek. Mi nem állítjuk, hogy a latin mise nem érvényes és még azt sem, hogy nem hasznos és értékes. Nem erről van szó.

Navigációs menü

Közülünk is többen voltak már latin miséken. De ugyanúgy érvényesnek tartjuk a magyar nyelvű miséket. Ez így van rendjén.

Azonban szembenállunk egy olyan jelenséggel, mely jellemzően a latin miséket látogatók körében kezd elburjánzni, ami rendkívül káros és veszélyes. A fentebb említett új farizeusság képviselői ők.

Címkefelhő – Talita

A liturgiát roppant precízen tudják, áhítatban nincs hiány, azonban az embernek valahogy mégis az a benyomása támad, mint amikor olvassuk a Szentírásban a farizeus és a vámos esetét. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Jellemző, hogy sokan közülük lovagnak képzelik magukat: ez rögtön rávilágít, hogy az egész nem más, mint puszta pozőrködés, valódi tartalom nélkül.

Olyan, mint egy szerepjátékos kör. Csakhogy itt többet akarnak belelátni, mint amit valóban csinálnak. A valódi Eucharisztia kárára.

társkereső tradicionalista katolikus

Egy jellemző példa a beteges "csaklatinmise"-gondolkodásra: társkereső tradicionalista katolikus egyiküknek gyermeke született, s a csecsemővel nem bírta volna az eléggé hosszúra, olykor két órára is nyúló latin misét, inkább nem is ment vagy egy fél évig semmilyen misére, mondván, ami nem latin, az "libsi".

Tudván azt, hogy a vasárnapi szentmise elmulasztása halálos társkereső tradicionalista katolikus Vannak közöttük olyanok is, akinek nem csak az derogál, hogy magyar nyelvű misére járjanak, mondván "az nem érvényes, és különben is unalmas, stb.

Mert - szerintük - ezzel veszít értékéből az egész, ha ilyen gyakran tesszük. Azon túl, hogy az Abszolútum, tehát maga Isten hogyan veszíthetne értékéből, rejtély, de ilyenkor felteszi az ember a kérdést: ehhez mégis honnan veszik a bátorságot? Milyen alapon akarják megszabni, hogy az Oltáriszentségnek mikor nagyobb és mikor kisebb az értéke?

Népszerű bejegyzések

Vagy talán ők olyan bensőséges istenkapcsolattal rendelkeznek, hogy nincs rá szükségük? Eláruljuk, a legnagyobb szentek és misztikusok sohasem akarták kiiktatni a közvetítő eszközöket Isten és ember között, pedig nekik valóban olyan mély és közvetlenül személyes kapcsolatuk volt Istennel, amit ők el sem tudnak képzelni!

S mégis, azt mondták, a szentmise a legnagyobb érték, naponta áldoztak, mert tudták, ezzel még nagyobb perspektíva nyílik meg előttük! Nem állítjuk, hogy kötelező naponta misére járni és áldozni, ám aki megteheti, kövesse ebben is a szenteket.

társkereső tradicionalista katolikus

A naponta szentáldozókat leszólni ezért ilyen-olyan indokokra hivatkozva mérhetetlen hiúságra utal. A hiúság a főbűnök egyike, amikor magamat helyezem mindenek elé. Mert mi más állhatna e mögött, ha azt mondom, nem tartom érvényesnek a magyar nyelvű szentmisét, társkereső tradicionalista katolikus napi szentáldozást leértékelőnek gondolom, amikor másból sem áll a katolicizmusom, mint hogy hogyan szólok le másokat?

Nem beszélve arról, hogy az új farizeusok többsége csak pár hónapja, éve mondható katolikusnak.

Találkozás egy lány: Keresztény társkereső hit gyülekezete

Mint a kiskutya, aki máris bele akar ugatni a nagyok dolgába. El kell már fogadnunk végre, a katolicizmus nem arról szól, mi tetszik nekem, vagy mi nem. A katolikus vallás nem társkereső tradicionalista katolikus kreálmány, amit saját szájam íze szerint formálhatok, hanem Isten kinyilatkoztatása. Ez a figyelmeztetés még akkor is áll, ha ezt a cikket jelen esetben olyanok számára írjuk, akik pont a tradicionális értékek védelmezőinek szerepében tetszelegnek.

Azokról pedig már ne is ejtsünk szót, akik mindenféle szakadár gittegyletekben a tradicionalizmus nevében "saját egyházakat" alapítanak pl. Ezek az emberek mind-mind nem hiszik el azt, amit maga Krisztus tanított Egyházáról: a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.

Az új farizeusok arra az útra léptek, amikor az ember saját magát helyezi Isten elé, még akkor is, ha ezt ők így nem merik így megfogalmazni maguknak. Mert majd ők eldöntik Emlékezzünk csak, hogyan foglalta össze Anton Szandor LaVey, a modern sátánizmus atyja tanítását: tégy, amit akarsz!

Fontos információk