Megismerni minket,

megismerni minket

megismerni - fordítás ukránra - ruttner-farm.hu

Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Isten és Krisztus szó szerint Atya és Fiú — egymástól különálló, különböző, sajátos lények, akik céljukban teljesen egységesek. Évekkel ezelőtt megragadtam annak lehetőségét, hogy tanulmányozzam az egyes adományozási korszakok prófétáinak utolsó tanúbizonyságait. Mindegyikük erős tanúságot tett az Atyaistenről és Fiáról, Jézus Krisztusról. E bizonyságokat — és azóta sok más, ezekhez hasonlókat — olvasva mindig szívembe markol annak megérzése, mily mélyen szereti Mennyei Atyánk az Ő legidősebb Fiát, és hogyan mutatja ki Jézus a szeretetét az Atya akarata iránti engedelmességével.

Hogyan lehet a miénk ez az ajándék? Személyes megismerni minket útján, melyről ma reggel beszéltek és tanítottak.

Példák a "megismerni" fordítására a kontextusban:

Emlékeztek rá, megismerni minket először tudatára ébredtetek annak, hogy van Isten, és megéreztétek a szeretetét? Kisfiúként a csillagos eget bámulva elgondolkodtam, és éreztem az Ő jelenlétét. Izgatottan fedeztem fel Isten teremtményeinek pazar szépségét, az apró bogaraktól a toronymagas fákig.

megismerni minket

Amikor felismertem, mily szép ez a föld, tudtam, hogy Mennyei Atyám szeret engem. Tudtam, hogy szó szerint az Ő lelki leszármazottja vagyok, hogy mi mindannyian Isten fiai és leányai vagyunk. Feltehetnétek a kérdést: honnan tudtam.

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent?

Saját bizonyságom növekedett azáltal, hogy szüleim, tanítóim, a szentírások — melyeket szorgalmasan olvastam —, és különösen a Szentlélek tanítottak és bizonyságot tettek Mennyei Atyánkról és a Szabadítóról.

Midőn hitet gyakoroltam és engedelmeskedtem a parancsolatoknak, a Szentlélek tanúbizonyságot tett arról, hogy amit tanulok, az igaz.

megismerni minket

Így tettem szert saját tudásra. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a személyes kinyilatkoztatásra való törekvés. Olvastam a szentírásokat és imádkoztam.

Examples of translating «megismerni» in context:

Megtudtam, hogy amikor konfirmálnak, megkapom a Szentlélek ajándékát. Azt is kezdtem érteni, hogy Isten és Krisztus szó szerint Atya és Fiú — egymástól különálló, különböző, sajátos lények, akik céljukban teljesen egységesek.

megismerni minket

Azért szeretjük Őket, mert Ők előbb szerettek minket. Aztán Jézus fiatalemberként azt mondta édesanyjának, hogy az Ő Atyjának dolgaival kell foglalkoznia.

Akkor vajon milyen értelemben egyek? Nem olyan értelemben, hogy ugyanazon személyt alkotják, hanem olyan értelemben, hogy egységesek a céljukban, megismerni minket ugyanolyan elkötelezettek az ember halhatatlanságának és örök egyetlen lakás fűszer véghezvitele mellett. Őt hallgasd! Joseph az előtte járó prófétákhoz hasonlóan ezt követően eszköz volt az örök élethez vezető tudás visszaállításában a világra.

CRYSTALYX Mentholyx nyalható energiatakarmány borjaknak, bárányoknak, gidáknak

A személyes tanúbizonyság — a személyes kinyilatkoztatások — keresése közben fel fogjátok fedezni, hogy Mennyei Atyánk különleges módot biztosított számotokra az igazság megismerésére, méghozzá megismerni minket Istenség harmadik tagja, az általunk Szentlélekként ismert lélekszemély által.

És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat.

- Как мило, - вздохнула .

Ez a biztos alap Jézus Krisztus. Ha Őreá építjük házunkat, akkor eshetnek az utolsó napi esők, és jöhet az ár, és fújhatnak a szelek, de mi nem fogunk elbukni.

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent? Válasz Mindenki számára megtudható, hogy Isten létezik. Ma is így szól hozzánk az élő Ige: "Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek" Rómabeliekhez Isten létezésnek az ismeretét így kizárólag aktív törekvésen keresztül lehetséges elfojtani, tudattalanunk birodalmába szorítani. Sokan mások vélt emberi bölcsességük megismerni minket akarnak hozzáadni Isten ismeretéhez.

Nem fogunk elbukni, mert otthonunknak és családunknak Krisztus az alapja. Ilyenkor dicsőítjük őket és hálát adunk nekik.

A szerző az Egyesült Államokban, Utahban él.

Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy a Szabadítónk Megismerni minket Krisztus, és hogy Ő él. Mennyei Atyánk megismerni minket minket és vigyáz ránk, és van egy prófétánk ebben az adományozási korszakban — ő Megismerni minket S. Monson elnök —, aki vezet és irányít minket. A Szent Lélek mindenkinek tanúságot tesz e dolgok igaz voltáról, aki törekszik erre a tudásra. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Fontos információk