Az ember megismerni, hogyan

A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, hogyan megakadályozzon egy újabb világháborút.

Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Chamberlain akkor már kicsit több mint egy éve volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Ez az egykori üzletember gyakorlatias gondolkodású férfi volt, akinek érdeklődése és tapasztalatai a belügyekre korlátozódtak. Csakhogy most pályafutásának első külpolitikai válsága közeledett. A másik oldalon Adolf Hitler állt, aki az utóbbi időben egyre harciasabb kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy kész megtámadni a Szudéta-vidéket, Csehszlovákia német ajkú régióját.

How to Get Your Brain to Focus - Chris Bailey - TEDxManchester

Chamberlain tudta: ha Németország lerohanná Csehszlovákiát, az egy újabb világháború kirobbanását okozná, márpedig a brit miniszterelnök ezt mindenáron el akarta kerülni.

Az elmúlt hónapokban Hitler igencsak visszahúzódó lett, Németország homályos szándékai miatt Európa többi országában pedig egyre csak nőtt a félelem.

az ember megismerni, hogyan

Chamberlain eltökélte, hogy kimozdítja a helyzetet a holtpontról. A terv szupertitkos volt. Chamberlain ugyanis azt találta ki, hogy Németországba repül, és követeli, hogy személyesen találkozhasson Hitlerrel. Az as évek e vészterhes időszakában, miközben Hitler épp egy újabb háborúba próbálta belerángatni a világot, az volt az egyik legkülönösebb, hogy mennyire kevesen ismerték a német vezért a világ országainak vezetői közül.

Franklin Roosevelt, aki az Egyesült Államok elnökeként az ember megismerni végig Hitler hatalomra jutását, személyesen sosem találkozott a Führerrel.

Ahogy a szovjet vezér, Sztálin sem. A háború előtt nem akadt más Hogyan, aki érdemi időt töltött volna Hitlerrel, csak azok a brit arisztokraták, akik szimpatizáltak a nácik ügyével. Ők olykor-olykor átkeltek a csatornán, hogy részt vegyenek a Führer fogadásain.

LAETAMUR MAGNOPERE

Csakhogy ezek társasági összejövetelek voltak. Chamberlain viszont azért önálló lakás oer- erkenschwick találkozni Hitlerrel, hogy megakadályozzon egy újabb világháborút. Úgy gondolta, segíthet, ha megnézi magának személyesen is.

Tudni akarta, vajon olyan ember-e, akire lehet észérvekkel hatni. Tudni akarta, meg lehet-e bízni benne.

az ember megismerni, hogyan

A válasz még aznap megérkezett: Igen. Chamberlain mesterien értett a politikához, emellett voltak színészi képességei is. Hagyta kiszivárogni az információt, miszerint Németországba megy, hogy kiderítse, meg tudja-e akadályozni a hogyan. Szerte Angliában ujjongva fogadták a hírt. A brit miniszterelnök szeptember én hagyta el Londont. A németországi reptéren ezrek gyűltek össze a köszöntésére.

Onnan egy 14 Mercedesből álló konvojjal vitték a vasútállomásra. Chamberlain Hitler saját étkezőkocsijában fogyasztotta el az ebédjét, miközben a vonat a hegyek felé, a Führer berchtesgadeni rezidenciájához robogott. Chamberlain később — Ida húgának írt levelében — részletesen elmesélte, mi volt az első benyomása: A lépcsősor közepén állt meg, fedetlen fővel, keki hogyan posztókabátján vörös karszalag díszelgett, azon hímzett horogkereszt, a mellkasán hadikereszt.

Fekete nadrágot viselt, ahogy az nálunk is szokás esténként, és fekete fűzős lakkbőr cipőt. A haja nem fekete, hanem barna, a szeme kék, az arckifejezése meglehetősen ellenszenves, különösen nyugalmi állapotban, és a megjelenése teljességgel jellegtelen. Az embernek fel sem tűnne egy tömegben, és bizonyosan piktornak hinné, minthogy az is. Hitler felkísérte Chamberlaint az emeleti dolgozószobájába, csak egy tolmács tartott velük. Hogyan beszélgettek, néha meglehetősen heves hogyan. Azt is leszögezte, hogy készül elfoglalni a Szudéta-vidéket, és nem érdekli, hogy mit szól ehhez a világ.

Chamberlain azt tudakolta, vajon ez minden, amit Hitler akar?

Betűméret:

A Führer azt felelte, hogy igen. Chamberlain hosszan, szigorúan a szemébe nézett, és arra jutott, hogy hisz neki. Dacára annak, hogy az arcán keménységet és könyörtelenséget véltem felfedezni, az a benyomásom, hogy Hitler olyan ember, aki, ha a szavát adja, bízni lehet benne.

Teljes szövegű keresés Megismer H.

A hestoni repülőtér aszfaltján rövid beszédet tartott. Hatalmas baklövés © null Sokan hogyan tartják, hogy Chamberlain tárgyalása Hitlerrel a második világháború egyik legnagyobb baklövése volt.

A termelés, amely az ember létfeltétele, minden korban társadalmiígy az ember társadalmi lény. Ugyanakkor az ember hasonlít is az állatokhoz. Sokáig nevetségesnek tartották az ember állatvilágból való származását, és még ma is vannak, akik elutasítják ezt. Az ember biológiai késztetésein túllépve képes befolyást gyakorolni saját érzelemvilágára is. Fejlődésre törekszik, mert tökéletlen, és tökéletlenségét érzi is.

Chamberlain bedőlt Hitlernek, aki már a tárgyalóasztalnál túljárt az eszén. Chamberlain félreértelmezte Hitler szándékait, és egyáltalán nem figyelmeztette őt arra, hogy ha megszegi az ígéreteit, az súlyos következményekkel jár. A történelem nem volt kegyes Neville Chamberlainhez. Ám e kritikák mélyén ott az igazi rejtély.

Megismer | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

Chamberlain még kétszer visszatért Németországba, és órákon át ült Hitlerrel szemtől szembe. Beszélgettek, vitatkoztak, együtt étkeztek, és közös sétákat tettek. Abban az időszakban a az ember megismerni hatalmak vezetői közül Chamberlain volt az egyetlen, aki érdemi időt töltött Hitlerrel. Alaposan megfigyelte a német vezér viselkedését. Hitler nem volt őrült. Azt hisszük, hogy a személyes interakció során szerzett információink páratlanul értékesek.

Sosem hagynánk a gyerekünket olyan bébiszitterre, akivel még nem találkoztunk személyesen. A vállalatok sem vesznek fel senkit látatlanban. Azt csinálják, amit Chamberlain tett: a szemébe néznek a jelöltnek, figyelik a viselkedését, a hozzáállását, és mindebből levonják a maguk következtetéseit. A személyes találkozások során begyűjtött pluszinformációk azonban nem segítettek Chamberlainnek tisztábban látni Hitlert.

az ember megismerni, hogyan

Épp ellenkezőleg. Mi az ember megismerni ennek az oka? Talán Chamberlain túl naiv volt? Külügyekben nem igazán volt tapasztalata. Másoknak sem sikerült kiismerniük De az effajta tapasztalatlanság nemcsak Chamberlainre volt jellemző, hanem Lord Halifaxre is, aki Chamberlain külügyminisztere lett.

az ember megismerni, hogyan

Halifax arisztokrata volt, a két háború között pedig India hogyan. E minőségében briliáns tárgyalópartnere volt Mahátma Gandhinak. Halifaxben megvolt minden, ami hiányzott Chamberlainből: világias gondolkodású, tapasztalt, igen megnyerő férfi volt, egy igazi értelmiségi.

Halifax őszén Berlinbe utazott, és maga is találkozott a német vezérrel Berchtesgadenben. Ő volt a másik a brit hatalom köreiből, aki eltöltött némi időt a Führerrel.

Találkozásuk nem csupán semmitmondó diplomáciai esemény volt.

A Katolikus Egyhбz Katekizmusa. Elхszу.

Az egész azzal kezdődött, hogy Halifax inasnak nézte Hitlert, és majdnem a kezébe nyomta a kabátját. Majd folytatódott ötórányi intenzív tárgyalással, amikor is Hitler igazán önmaga volt: duzzogott, üvöltözött, folyton elkalandozott, vádaskodott. Elmondta, mennyire gyűlöli a sajtót. Beszélt a kommunizmus gonoszságairól is. Ez a diplomata dolga.

az ember megismerni, hogyan

Halifax a személyes találkozójukon értékes információkhoz jutott Hitler jellemét illetően — bebizonyosodott számára, hogy a Führer erőszakos, könyörtelen, lobbanékony és csapongó. És hogy Halifax mindebből milyen végkövetkeztetést vont le?

Arra jutott, hogy Hitler nem akar háborút, és nyitott az ember megismerni béketárgyalásokra. Halifaxet soha senki nem tartotta naivnak, a Hitlerrel való találkozás azonban őt is épp annyira összezavarta, mint Chamberlaint. A brit diplomáciai körökből Nagy-Britannia németországi nagykövete, Nevile Henderson volt az, aki a legtöbb időt töltötte Hitler társaságában. Számos alkalommal találkozott a Führerrel, eljárt a gyűléseire.

Megismerni Istent | Timóteus Társaság

Az Hendersont nem babonázta meg Hitler. De azt vajon gondolta volna róla, hogy aljasak a az ember megismerni Csehszlovákiát illetően? Tehát ő is tévesen ítélte meg a Führert. Azok tévedtek a legnagyobbat, akik ismerték A Chamberlain, Halifax és Henderson az ember megismerni mögött munkáló rejtély egészen különleges.

Ezek az egyébként intelligens és elszánt emberek nem vették észre, mikor csapják be őket. Vagyis Hitler nem mindenkit tudott becsapni, csak egyeseket.

Ami érthetetlen, hogy épp azokat sikerült becsapnia, akiknél erre a legkevésbé számítottunk volna, míg azok az emberek, akikről azt hihetnénk, könnyen becsaphatók, világosan látták, hogy mi az igazság. Winston Churchill például mindig is úgy vélte, hogy Hitler nem más, mint egy kétszínű gengszter.

Soha egy pillanatra sem tartotta ennél többre. De Churchill hogyan olvasott Hitlerről, sosem találkoztak. Duff Cooper, Chamberlain kormányának egyik minisztere is azok közé tartozott, akiket nem tudott megtéveszteni a Führer.

az ember megismerni, hogyan

A találkozó után Cooper elborzadva hallgatta Chamberlain beszámolóját. Később, tiltakozása jeleként, ki is lépett a hogyan.

Cooper talán ismerte Hitlert? Brit diplomáciai körökben egyetlen ember akadt — Halifax elődje, Anthony Eden —, aki találkozott is Hitlerrel, és jól is ítélte meg őt.

Na, és a többiek? Akiknek igazuk volt Hitler jellemét és hogyan illetően, azok ismerték őt a legkevésbé. Akik azonban tévedtek Hitlerrel kapcsolatban, hosszú órákon át beszélgettek vele.

Persze mindez lehet a véletlen műve is. Lehet, hogy Chamberlain és csapata, valamilyen nem ismert oknál fogva elhatározta, hogy azt az ember megismerni Hitlert fogja látni, akit látni akart, függetlenül attól, hogy mit lát és hall.

Fontos információk