Megismerni valakit élő az igazi

Cseri Kálmán - AZ ÉLŐ ISTEN

Az igaz és élő egyház Henry B. Most, hogy támogattuk Thomas Spencer Monsont prófétaként, látnokként, kinyilatkoztatóként, valamint az egyház elnökeként, és D. Az Úr beszélt azokhoz, akiken keresztül visszaállította az egyházat az utolsó napokban. Megismerni valakit élő az igazi Úr csak ebben az egyházban adta meg a hatalmat arra, hogy pecsételést végezzünk a földön és a mennyben, ahogyan azt Péter apostol idejében tette.

E kulcsok Joseph Smithen keresztül lettek visszaállítva, aki akkor felhatalmazást kapott rá, hogy a Tizenkettek Kvórumának tagjaira ruházza azokat. Miután Joseph prófétát meggyilkolták, az egyház ellenségei azt gondolták, hogy az egyház összeomlik.

Azt hitték, hogy egy halandó ember találmánya, ezért vele együtt el fog pusztulni. Reményük azonban meghiúsult. Ez volt az igaz egyház, így hatalmában állt fennmaradni, még akkor is, amikor azok az emberek, akiket egy időre kiválasztottak annak vezetésére, meghaltak.

megismerni valakit élő az igazi egyetlen hozott erfurt

Ma jó szemléltetését láttuk annak, hogy ez az igaz és élő egyház. A papság kulcsait halandók viselik, ám az Úr előkészítette az utat, hogy a kulcsok egészen addig tovább működjenek a földön, míg meet turkcesi nedir emberek hitet gyakorolnak abban, hogy a kulcsok a földön vannak, valamint abban, hogy azokat Isten akarata által adták tovább az Ő választott szolgáinak.

Isten népe nem volt mindig érdemes arra a csodálatos eseményre, melyben ma nekünk részünk volt.

Az igaz és élő egyház

Krisztus mennybemenetele után az apostolok tovább gyakorolták a kulcsokat, melyeket velük hagyott. Ám az egyháztagok engedetlensége és hitük elvesztése következtében az apostolok úgy haltak meg, hogy nem tudták senkinek továbbadni a kulcsokat.

Ha akkoriban az egyház tagjainak meg lett volna a lehetőségük és az akaratuk, hogy hitet gyakoroljanak — ahogyan ti tettétek ma —, az Úr nem vette volna üzleti honlap üzleti a papság kulcsait a földről. Így a mai nap történelmi és örökkévaló jelentőséggel bír a világ történelmében, valamint Mennyei Atyánk gyermekei számára.

Fő navigáció

Nos, kötelességünk, hogy érdemesek maradjunk a hitre, melyre szükségünk van ahhoz, hogy megtarthassuk ígéretünket, miszerint támogatni fogjuk azokat, akiket elhívtak.

Az Úr meg volt elégedve az egyházzal a visszaállítás kezdetekor, és ez ma is így van. De akkor arra figyelmeztette az egyháztagokat — és ma is arra figyelmeztet —, hogy a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre. Ahhoz, hogy támogatni tudjuk a ma elhívottakat, meg kell vizsgálnunk az életünket, szükség szerint bűnbánatot kell tartanunk, el kell köteleznünk magunkat, hogy betartjuk az Úr parancsolatait, és követnünk kell az Ő szolgáit.

Az Úr arra int minket, hogy ha nem tesszük meg ezeket a dolgokat, a Szentlélek visszahúzódik, elveszítjük azt a világosságot, amit már megkaptunk, és nem leszünk képesek megtartani a ma tett ígéretünket, miszerint támogatni fogjuk az Úr szolgáit az Ő igaz egyházában.

Egyenként személyes önvizsgálatot kell tartanunk. Először meg kell mérnünk a Jézus Krisztus igaz egyházában való tagságunk iránti hálánk mélységét. Másodszor, a Szentlélek hatalma megismerni valakit élő az igazi tudnunk kell, miként válhatunk jobbá a parancsolatok megtartásában.

A próféciákból tudjuk, hogy az igaz és élő egyház nem csak hogy nem vétetik el soha többé a földről, hanem egyre jobbá is válik. Az életünk jobbá formálódik, miközben bűnbánathoz vezető hitet gyakorlunk, mindig emlékezünk a Szabadítóra, és egyre jobban próbáljuk betartani a parancsolatait.

A szentírások olyan ígéreteket tartalmaznak, hogy amikor az Úr újra eljön az egyházához, lelkileg felkészültnek fogja találni arra. Ez határozottá és optimistává kellene, hogy tegyen bennünket. Jobbá kell válnunk! Meg tudjuk tenni. És meg is fogjuk tenni. Ma különösen bölcs dolog lenne elhatározni magunkat, hogy hitünkkel és imáinkkal támogatni fogjuk mindazokat, akik a királyságban szolgálnak minket. Én személyesen tapasztaltam meg az egyház tagjai hitének erejét az elhívottak támogatásában.

megismerni valakit élő az igazi lohr kislemez fő on

Az elmúlt néhány hétben erőteljesen éreztem azon emberek imáit és hitét, akiket én nem ismerek, ők pedig csupán úgy ismernek engem, mint valakit, akit a papság kulcsai által elhívtak a szolgálatra. Thomas S.

Monson elnököt megáldja majd a támogató hitetek. A családja szintén áldásokban részesül majd a hitetek és az imáitok miatt. Mindazokat, akiket ma támogattatok, Isten az ő és a ti hitetek miatt fogja támogatni. Minden egyháztagnak lehetősége lesz támogatást nyújtani az Isten nevében végzett szolgálat által.

Az egyház hatalmas erővel rendelkezik ahhoz, hogy megáldja az egyháztagokat és minden embert világszerte. Az egyház például figyelemre méltó emberbaráti munkát végez világszerte.

AZ ÉLŐ ISTEN

Mindez azért lehetséges, mert az egyháztagok és a barátok hisznek abban, hogy Isten él, és hogy az Úr segítséget megismerni valakit élő az igazi nyújtani minden szükséget látónak, akikhez el tud érni az Ő hithű tanítványain keresztül. Továbbá az egyházon és annak megismerni valakit élő az igazi keresztül a pecsételő hatalom áldásai átnyúlnak a lélekvilágba.

Ez egy igaz és élő egyház, mely azokhoz is elér, akik már nincsenek az élők sorában. Amikor hitet gyakoroltok abban, hogy megtaláljátok az őseiteket, amikor elmentek az Úr házába, hogy helyettes általi szertartásokat végezzetek, akkor e nagyszerű munkát támogatjátok, melynek célja, hogy szabadulást ajánljon fel Mennyei Atyánk minden gyermekének, akik e világra jönnek.

Szeretnék megemlíteni néhány dolgot, ami miatt szerintem hálásak lehetünk egy igaz és élő egyházért. Ezután elmondanék néhány szempontot, melyen keresztül szerintem az egyházat felkészítik a Szabadító visszatérésére. Végül bizonyságomat teszem arról, hogy miként tudtam meg, hogy ez az igaz és élő egyház. Legfőképpen azért vagyok hálás, hogy megtapasztalhattam a papsági hatalom által végzett szertartások tisztító erejét.

Megbocsátást és megtisztulást éreztem a felhatalmazottak által végzett keresztelés miatt. A pecsételő hatalom és annak ismerete az, ami megváltoztatja és átalakítja a családi életünket itt, és a családi élet örömével kapcsolatos elvárásainkat az eljövendő világban. Az a gondolat és remény, hogy örökké tartó kapcsolataim lehetnek, segít elviselnem az elválás megpróbáltatásait és a magányt, melyek a halandó lét részét képezik. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a hithűek azt az ígéretet kapják, hogy az örökkévalóságban társas életet élünk majd, és családunk tovább bővülhet.

E bizonyosság örökre megváltoztatja és jobbá teszi a családi kapcsolatainkat. Például én megismerni valakit élő az igazi azon szakaszában vagyok, amikor a nagy távolságok miatt nem tudom jól megismerni az unokáimat, idővel pedig a dédunokáimat. Vannak olyan emberek is, akiknek soha nem volt lehetőségük házasságot kötni és szülővé válni, akik ugyanarra vágynak, amire én: hogy valahogyan közelebb legyek a családomhoz.

Az örökkévaló családok ismeretének visszaállításának köszönhetően sokkal bizakodóbbak és kedvesebbek vagyunk a családi kapcsolatainkban. Eme élet legnagyobb örömei a család köré összpontosulnak, és ez így lesz az eljövendő világban is.

Nagyon hálás vagyok azért a meggyőződésemért, megismerni valakit élő az igazi ha hithűek vagyunk, az ebben az életben birtokolt társas kapcsolataink az eljövendő világban örökre velünk maradnak örök dicsőségben. Például, miközben utazásaim során megismerem az egyház tagjait, folyamatos fejlődést látok az életükben. Egyszerű hitüknek és engedelmességüknek köszönhetően az engesztelés megváltoztatja és építi az szimbólum tudni. Gyakran veszek részt olyan gyűléseken, ahol szemmel láthatóan alázatos emberek tanítanak olyan leckéket és adnak olyan nőkkel szemben nagy saone, melyek olyan hatalommal bírnak, mint ami Lehinek és Nefinek — Hélamán fiainak — adatott.

Hinckley elnök gyakran ismételt kívánsága valóra válik majd. Azt tanította, hogy mindazok, akik az egyházba jönnek, megtartatnak a közösségben, ha Isten jó szavával táplálják őket.

Biztos vagyok benne, hogy továbbra is csodálattal láttok majd — ahogyan én is — utolsó napi szenteket, akik egyre nagyobb hatalommal házitanítanak, látogatótanítanak és beszélnek a nem egyháztag barátaikkal. Évek óta emlékezetünkben tartjuk David O. Van még egy terület, amelyben bizonyosan fejlődés fog bekövetkezni.

A családok egyházszerte keresik a módját annak, hogy megerősítsék és megvédjék gyermekeiket az őket körülvevő gonosszal szemben. Egyes esetekben ezek a szülők kétségbeesetten próbálják visszahozni néhány családtagjukat, akik eltévelyedtek. Biztos vagyok benne, hogy Isten egyre kislemez rhede mértékben jutalmazza majd meg őket az erőfeszítéseikért. Azok, akik soha nem adják fel, rájönnek, hogy Isten sem adta fel soha, és hogy Ő segít nekik.

E segítség nagy része azoktól fog érkezni, akiket elhívtak, hogy az egyházban szolgáljanak. A felkarolás szelleme egyre nő majd, s így sokan olyanok lesznek, mint Thomas Monson püspök volt fiatal korában, aki gyakorlati módszerekre kapott sugalmazást, melyekkel meghívhatta és bátoríthatta azokat, akik egy ideig nem ismerték fel Isten számukra tartogatott áldásait. Monson elnök a mai napig emlékszik olyan emberekre, akiknek megmentésén fáradozott, amikor ő volt a püspökük.

Remélem, mindannyian bízni fogunk abban, hogy Isten irányítani fog bennünket azok felkarolásában, akiket szeretné, ha magunkkal vinnénk, amikor hazatérünk Őhozzá. Egy másik fejlődési terület, melyet a királyságban látok, az a vágy és képesség, hogy felkaroljuk a szegényeket és a szűkölködőket. Bámulatos növekedését láttam világszerte a természeti katasztrófák áldozatai iránti együttérzésnek az egyház tagjai körében.

Gyászjelentésekben olvasom, hogy a családok azt kérik, az adományokat az Állandó Oktatási Alapba vagy az egyház Emberbaráti Alapjába küldjék. Joseph Smith próféta látta ezt a csodálatos fejlődést. Azt mondta, hogy amikor egy ember valóban megtér, körbe akarja járni az egész földet, hogy Mennyei Atya gyermekeiről gondoskodjon. Rendkívüli dolognak tartom, hogy a szükséget látók megsegítésének mintáját átvették azok, akik maguk is kevéssel rendelkeznek, megismerni valakit élő az igazi úgy tűnik, nem befolyásolja ezt az sem, hogy jó vagy nehéz gazdasági időket élünk.

Ez bizonyítékul szolgál számomra arra, hogy az engesztelés egyre hatékonyabban munkálkodik az egyháztagok között.

Account Options

Az arról szerzett bizonyságom, hogy ez az igaz és élő egyház, gyermekkoromban kezdődött. Az egyik legkorábbi emlékem egy olyan konferenciai gyűlés, melyet nem egy ilyen helyen, hanem egy szálloda bérelt termében tartottak. Egy férfi beszélt, akit nem ismertem, és a mai napig nem tudom a nevét.

Csak annyit tudtam, hogy egy papságot viselő személy küldte őt misszióba a mi kis kerületünkbe. Nem emlékszem, miről beszélt.

megismerni valakit élő az igazi elittars tagok

De erőteljes, biztos tanúbizonyságot szereztem már nyolc éves korom előtt, még mielőtt megkeresztelkedtem volna, hogy Isten szolgáját hallom Jézus Krisztus igaz egyházában. Nem a kibérelt terem vagy a gyülekezet mérete, amely kicsi volt, adott nekem bizonyságot, hanem az a tanúság, hogy abban az áldásban lehet részem, hogy abban a pillanatban az igaz egyház gyűlésén vehetek részt.

  1. Cseri Kálmán - AZ ÉLŐ ISTEN
  2. Érett polgári ribanc putas playa franciaország társkereső oldalak a legjobb társkereső oldal holnap nélkül pornósztárok kibaszott szőkék ingyenes cumloader dögös szopás online felnőtt társkereső szolgáltatások fiatal nők számára guanajuato ban társkereső a szex házasságra nő és férfi között.
  3. Mennyi idő megismerni valakit, és eldönteni, hogy ő-e az igazi?
  4. Keres nőt foix
  5. Te alkottad az eget és a földet.
  6. Isten tulajdonságai - Egység | Velünk az Isten!
  7. Периоды долгого молчания прерывались потоками явно нелогичных вопросов.
  8. Nyugdíjas algériai férfi keres nőt a házasság

Amikor tizenéves koromban családommal az egyház megszervezett cövekeibe költöztünk, először éreztem a papsági kvórumok és egy szerető püspök hatalmát. Még mindig emlékszem és érzem az akkor szerzett bizonyosságot, amikor egy papok kvórumában a püspök mellett ültem, és tudtam, hogy rendelkezik Izráel egy igaz bírájának kulcsaival. Ugyanezt a bizonyosságot éreztem fiatalabb koromban két másik vasárnapon is. Az egyik az új-mexikói Albuquerque-ben, a másik pedig a Massachusetts állambeli Bostonban történt.

megismerni valakit élő az igazi singlebörse teljesen ingyenes

Mindkét alkalommal egy kerület cövekké történő megszervezésének napján voltam jelen. Látszólag hétköznapi férfiakat hívtak el cövekelnöknek, akiket nagyon jól ismertem.

Mennyi idő megismerni valakit, és eldönteni, hogy ő-e az igazi?

Azokon a napokon felemeltem a kezemet, ahogyan ma ti is tettétek, és bizonyosságát éreztem annak, hogy Isten hívta el az Ő szolgáit, és hogy az ő szolgálatuk, valamint a nekik nyújtott támogatásom áldásokat fog hozni számomra. Ugyanezt a csodát számtalan alkalommal éreztem már az egyházban.

A támogatásukat követő napokban és hónapokban láttam, hogy azok a cövekelnökök felnőttek az elhívásukhoz. Ugyanezt a csodát láttam Monson elnök szolgálatában, amikor megkapta az elhívást, hogy az egyház prófétája és elnökeként elnököljön, és gyakorolja a papság minden kulcsát a földön.

megismerni valakit élő az igazi hvordan flirter man som mand

Kinyilatkoztatást és sugalmazást kapott a jelenlétemben, mely megerősíti számomra, hogy Isten nagyra becsüli e kulcsokat. Ennek szemtanúja vagyok.

megismerni valakit élő az igazi flört jelzi férfi szemkontaktus

Ünnepélyes tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy ez Jézus Krisztus igaz és élő egyháza. Mennyei Atyánk meg fogja válaszolni buzgó imáitokat, hogy ezt ti magatok is tudhassátok. Bizonyságot szerezhettek arról, hogy az elhívások, melyeket ma támogattatok, Istentől érkeztek.

Sőt, tudhatjátok, hogy ebben az egyházban olyan szertartásokat végzünk, melyek megtisztítják a lelket, és megpecsételnek a földön és a mennyben, ahogyan az Péter, Jakab és János idejében történt.

E kulcsok és szertartások Joseph Smith prófétán keresztül visszaállíttattak azok teljességében, és továbbadattak az őt követőknek. Jézus a Krisztus. Ezt tudom. Bizonyságot teszek arról, hogy Thomas S. Monson az Ő élő prófétája. Erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus nevében, ámen.

Fontos információk