Lefordítani know német.

Mi fán terem a neurális gépi fordítás? A rendszer azonban nemcsak fordításra képes, hanem a legelterjedtebbek közül nyolc nyelven az azonnali átírásra is. A gépek tanulnak, mégpedig gyorsan. Jelenleg még vannak olyan lingvisztikai kódok, amelyek feltörése egyelőre nem sikerült ezeknek a gépeknek.

A mesterséges intelligencia továbbra is küzd az emberi nyelv komplexitásával, márpedig a nyelv éppen a szépirodalomban a legösszetettebb és legjelentőségteljesebb.

A regényekben, versekben és színművekben a szavak szépsége gyakran a nüanszokban és kifinomultságukban rejlik. A gép szóról szóra fordít, miközben a nyelvészet által felállított szabályokat követi, ezért a hagyományos lefordítani know német gyakran képtelenek helyesen értelmezni az irodalmi szövegek jelentését. A fordítandó szót nem tudják az adott mondat, bekezdés vagy oldal kontextusában felfogni. Már létezik azonban egy új technológia, amely ezzel a kontextusban gyökerező zűrzavarral foglalkozik — a Neural Machine Translation neurális gépi fordításröviden NMT.

Bár még gyerekcipőben jár, az NMT már bebizonyította, hogy rendszerei idővel képesek lesznek megtanulni, hogy hogyan tudnak megbirkózni a szépirodalmi fordítások komplexitásával.

Az NMT a mesterséges intelligencia új korszakának kezdetét jelöli. Már nem a nyelvészek által felállított szabályok szerint működik, hanem saját szabályokat teremt magának, sőt megalkotja a saját nyelvét is.

  • Látás németül - Német webszótár Látásfordítás német.
  • За последние несколько минут он очень многое узнал о друге.
  • Társkereső 100
  • Хедрон секунду колебался, раздумывая, насколько он может доверять Джезераку.
  • - Потом в Инженерный, а затем в Биологический.
  • Köszönöm, én hogy tudom, hogy lehetne
  • - La Guia Telefonica - желтые страницы.

Nemcsak azzal jeleskedik, hogy az elődjéhez, a Statistical Machine Translation-hoz SMTképest 60 százalékkal lecsökkentette a hibák arányát, hanem lényegesen gyorsabb is. Ezeknek a továbbfejlesztéseknek a rendszer mesterséges neurális hálózata képezi az alapját, amely az emberi agyban levő neuronok modelljére épül.

Ez a hálózat teszi lehetővé a szoftver számára, hogy felismerje a szavak és mondatrészek egymáshoz való, a szövegkörnyezetből adódó kapcsolódását, mégpedig úgy, hogy megtanulja a nyelv szabályait. Az adatbázisából millió számra szkenneli be a mondatokat, eközben beazonosítja a hasonlóságokat. A gép ezután az így megtanult szabályokat használja arra, hogy statisztikai modelleket hozzon létre, amelyek segítik annak megértésében, hogy hogyan szerkessze meg a mondatokat.

A mesterséges neurális hálózat. A gép minden szót számmá transzformál, úgynevezett vektorokká: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt a számsort táplálja be a tárgyaló nő saint marie oloron hálózatba, amint ez bal oldalon látható.

"If you're happy and you know it Clap your hands If" magyarul

A megtanult nyelvi szabályok alapján a rendszer megtalálja a megfelelő szavakat a másik nyelven, például németül.

Előállítja a 7, 8, 9, 10, 11 számokat, melyek megegyeznek a német célmondat szavaival. John R. Firth,a kontextuális nyelvészet megalapítója Az NMT képes eredményesen műfordítást készíteni, mert bár lassan, de biztosan megérti a szövegösszefüggéseket.

A rendszer nemcsak a lefordítandó szóra koncentrál, hanem azokra a szavakra is, amelyek a lefordítandó szó előtt és után szerepelnek. Mint ahogy az agy, amely különböző információkat dekódol, ez a mesterséges neurális lefordítani know német is feldolgozza a kapott információkat, ezután generálja a következő szót, mégpedig azt a szót alapul véve, amely a kiinduló szövegben az éppen generálandó szót követi. Idővel megtanulja a rendszer, hogy melyik szóra kell koncentrálnia, és hogy — a már meglévő példákat alapul véve — melyik kontextus a meghatározó.

Ez az eljárás egy többrétegű tanulási folyamat, melynek eredményeképpen a rendszer egyre többet tanul, és folyamatosan fejleszti saját magát.

  1. Fordítás angolről - ról magyarra - ra. Angol-magyar fordító
  2. Но к концу второй недели заключения основания для оптимизма исчезли и Ричард с Элли приуныли.

Összehangolási eljárás. Az összehangolásra a mesterséges neurális háló figyelem-mechanizmusain keresztül kerül sor, ebben a folyamatban történik visszakövetkeztés a szó kontextusára is. Ember által készített fordítás.

Az ember által fordított mondatokban az elemek közötti kapcsolatok lefordítani know lefordítani know német összetettebbek, mint a mesterséges intelligencia által készített fordításokban. Ez arra vezethető vissza, hogy az ember magasabb szintű kontextuális megértéssel rendelkezik.

A többrétegű tanulás azt jelenti, hogy egy hibásan fordított mondatot pár héttel később — legalábbis részben — már helyesen fordít le a Google Fordító. Talán már ki is javította a hibáját, mire ez a cikk megjelenik. A saját nyelvével összefüggésben végzett folyamatos továbbfejlesztés azt jelenti, hogy az NMT-t rá lehet vezetni arra, hogy úgynevezett Zero-Shot fordításokat végezzen el.

Ennek az a lényege, hogy egy nyelvet közvetlenül le tud fordítani több más nyelvre anélkül, hogy az angolt használná közbenső állomásként. A gépeknek még hosszú utat kell megtenniük, mire meg tudnak felelni ennek az eszménynek, legalábbis, ami a szépirodalmat illeti.

agadir nő keres férfit flört házőrző 2

Az NMT-nek szépirodalmi szövegek fordítása során nehézségei vannak a lefordítani know német használt szavakkal, a tulajdonnevekkel és a bonyolult műszaki nyelvezettel. A fordításoknak csupán százaléka üti meg a szépirodalmi színvonalat. Egy tanulmány, amely németről angolra való fordítással foglalkozott, kimutatta, hogy a rendszer ugyan kevés hibát követett el a szintaxist illetően, azonban gyakran nem találta meg a megfelelő fordítást a többértelmű szavak esetében.

A kutatók szerint ezen hibák ellenére is megütötte a fordítás minősége azt a szintet, hogy meg lehessen érteni a történetet, és az ember örömét lelje az olvasásban. Lefordítani know német másik tanulmány, amely angolról katalán nyelvre való fordítással foglalkozott, hasonlóan jó eredményre jutott. A tanulmányban résztvevő katalán anyanyelvűek 25 százaléka azon a véleményen volt, hogy a gépi fordítás minősége megállja a helyét az emberi fordítással szemben.

Kétségtelen azonban, hogy a fordítórendszer nem képes mindig ilyen jó eredményt elérni. Bizonyos nyelvpárok esetében nehezen küzd meg a morfológiailag gazdag nyelvekkel, amelyeknél nagy jelentősége van a névszóragozásnak és a hanglejtésnek.

Különösen a szláv nyelvek érintettek ebből a szempontból. Ez mindenekelőtt akkor szembeötlő, ha egy kevésbé komplex nyelvről társkeresés németországban egy komplexebb nyelvre fordítani. Ezért az NMT-t még nem lehet globális fordítási eszközként használni. A legnagyobb kihívás megtalálni a lefordítandó szövegben a megfelelő tónust és az odaillő regisztert.

Peter Constantine, a Connecticut Egyetem műfordítói programjának igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a gépnek lefordítani know német kell találnia az odaillő tónust ahhoz, hogy sikeresen tudjon szépirodalmat fordítani.

Mit fog utánozni a gép? Briliáns és csodálatos idegen koloritot teremt, vagy egy nagyszerű honosító fordítás mellett dönt? Esetleg Csehov nyelvét úgy jeleníti meg, mintha a szerző tíz perccel azelőtt írta volna a szövegét a londoni metróban?

Peter Constantine Milyen tónust fog választani a gép?

Látásfordítás német. magyar-angol fordítás erre a szóra: látás

Nézzük például a német Nobel-díjas író, Thomas Mann, művét. Szövegeinek stílusa változott az évek során, a kezdetben írt történetei még játékosabbak voltak, mint a későbbi komolyabb regényei.

A gépnek fel kell ismernie ezeket az eltérések, ha el akarja érni, hogy az általa készített fordítás a kívánt jelentést adja vissza. Az NMT nem képes helyettesíteni az emberi fordítókat, azonban hasznos eszközként szolgálhat számukra a műfordítások elkészítésekor. Ehhez fontos, hogy az ember együttműködjön a géppel, ennek egyik lehetséges módja, hogy utólagosan átdolgozza a gépi fordítást.

találkozó fekete nő franciaországban egyetlen lakás időjárás vérhas

Ez történhet úgy, hogy a gépi fordítás hiányosságait ismerő hivatásos fordítók a gép által készített fordítás első szövegváltozatát átdolgozzák, hasonlóan ahhoz, mint amikor tapasztalt kollégák a még kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégáiknak segítenek.

Az egyszerű utólagos átdolgozás során kijavítanák a kisebb helyesírási és nyelvtani hibákat, majd az ezt követő elmélyültebb átdolgozás az összetettebb problémák megoldására lenne hivatott, mint amilyen a mondatszerkezet vagy az írói stílus.

keresek egy nő niamey- t keres nő szelepek

A műfordítások esetében elkerülhetetlen az ilyen utólagos átdolgozás annak érdekében, hogy a fordítás visszaadja a megfelelő tónust. Egy tanulmány kimutatta, hogy ez a módszer, amelyet egy skót gael nyelvű sci-fi regény ír nyelvre való fordítása során alkalmaztak, 31 százalékkal gyorsabb volt annál, mintha a fordítást szoftver segítsége nélkül készítették volna.

Ezen túlmenően a fordítók termelékenysége 36 százalékkal megnőtt, ha a gépi fordítást vették alapul lefordítani know német ezzel a módszerrel ugyanis óránként szóval többet tudtak generálni. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, lefordítani know német meg kell tanulnunk ezt az eszközt saját hasznunkra fordítani annak érdekében, hogy előrébb vigye a szakmát.

A gépi fordítás hosszú utat tett meg a kezdetektől mostanáig, mire segédeszközzé vált. A szoftver elvégzi a terhes aprólékos munkát, a fordító pedig a végső csiszolásnak szentelheti magát.

Szövegfordítás

Ez egyrészt tehermentesíti a fordítókat, másrészt az NMT lehetővé teszi olyan nyelvek fordítását is, amelyeket korábban még soha nem fordítottak. Ezen túlmenően az NMT abban is segítségünkre lehet, hogy megtanuljunk egy nyelvet. Lefordítani know német együttműködünk az NMT-vel, olyan tanulási segédeszközként vethetjük be, amely mindenki számára lehetővé teszi a szépirodalomhoz és a nyelvekhez való jobb hozzáférést.

Fontos információk