Találkozó hely a muszlim, Iszlám vezetők szolidaritása - ruttner-farm.hu

találkozó hely a muszlim

találkozó hely a muszlim

Történelmi és nem történelmi szenthelyek Politikai és vallási vita a Szentföldön Az izraeli—arab viszály keretében az egymással versengő nacionalizmusok vitája, hogy a történelem során "Izrael földjének", Palesztinának és Szentföldnek is nevezett ország felett ki gyakorolja a szuverenitásból eredő jogokat. Politikai találkozó hely a muszlim, amelynek a nemzetközi jog alapján kellene nyugvópontra jutnia. A politika és a jog mellett a viszály vallási formát is ölt, hiszen itt három világvallás, a zsidó, a keresztény és a muszlim adott találkozót egymásnak.

találkozó hely a muszlim

Itt találhatók szent helyeik, amelyekhez ragaszkodnak, amelyekre milliók hite mint pillér támaszkodik. Hírdetés A vallási hagyományokat gyakran érvként használják politikai csatározásaik során. A Vatikán az erre való hivatkozással követeli, hogy Jeruzsálem az Az arab világ számára Jeruzsálem — Mekka és Medina után — a harmadik legszentebb hely, és követeli, hogy Jeruzsálem keleti fele — benne a zsidó és keresztény résszel — legyen a kikiáltandó palesztin állam fővárosa.

Iszlám vezetők szolidaritása - ruttner-farm.hu

Izrael állama pedig arra hivatkozik, hogy Jeruzsálem éve, Dávid király óta Izrael és a zsidó nép fővárosa, amelyet ben egyesítettek a jordán uralom alól felszabaduló keleti résszel. Az ENSZ közgyűlés és a Biztonsági Tanács határozatai azonban nem fogadják el Jeruzsálemet Izrael fővárosának, a keleti felet pedig "megszállt területnek" tekintik.

Korán magyar nyelven قراءة ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم باللغة المجرية

A világ országai nagykövetségeiket Tel Avivban tartják, annak ellenére, hogy Izraelnek mint államnak mindig is Jeruzsálem volt a fővárosa. Három megközelítés a Szent Földről Miközben a válság alapvetően politikai természetű, nem lehet figyelmen kívül hagyni milliók vallásos hitét.

Navigációs menü

A kérdés persze, hogy milyen szerepet játszhatnak a vallási kérdések a legjobb módja az online kapcsolatteremtésnek megoldásában. Történelme során az ország területe több népnek és vallásnak is otthont adott, ebben — mondhatjuk — nincs semmi különös. A három vallás, a judaizmus, kérjen párok tudni kereszténység és az iszlám hívei, akik bár nem laktak területén, mégis vallási szempontból érintettek annak sorsában.

Ez mindhárom vallásra jellemző, ám mindegyik különbözik is a maga nemében.

Account Options

A muszlimok számára az ország nem Szentföld, ám Jeruzsálem Szent Város. Innen emelkedett a mennybe Mohamed, hogy elhivatottságát a korábbi prófétákkal elismertesse.

találkozó hely a muszlim

A keresztények számára az ország a Szentföld — Jézus, a Megváltó földi életének színtere. Ebben a tekintetben páratlan, ám a keresztények sohasem szándékoztak az országot vallási központtá alakítani, s néhány kivételtől eltekintve, számukra nem vallásos kötelezettség az országban való megtelepedés.

találkozó hely a muszlim

A fő célkitűzésük — a keresztes háborúk időszakát leszámítva — a keresztény szent helyek feletti ellenőrzési jog és a zarándokok számára való szabad eljutás biztosítása.

A zsidók számára az ország az Ígéret Földje. Ez messze intenzívebb kapcsolatot jelent, mint akár a keresztények, de különösen a muszlimok esetében.

Szívemből hálát adok a mindenható Istennek e találkozás kegyelméért. Nagyon hálás vagyok nektek a meleg fogadtatásért, mely megfelel az e régió számára annyira fontos vendégszeretet hagyományának. Különösen köszönöm a Waqf [2] Miniszter urának és a Főmufti úrnak a szívélyes köszöntőjét, akik kifejezték azt a nagy békevágyat, mely minden jóakaratú ember szívét betölti.

A keresztényekhez hasonlóan számukra az ország egyedülálló, semmihez sem hasonlítható, és magában foglalja az országba való visszatérés és letelepedés vallási kötelezettségét. Hogy megérthessük találkozó hely a muszlim zsidó történelemnek e tényét, tudnunk kell valamit a judaizmus természetéről.

A Hagia Sophia maradjon a nyitottság helye

Annak ellenére, hogy mind találkozó hely a muszlim kereszténység, mind pedig az iszlám a zsidóval együtt monoteista, és éppen ezért univerzalisztikus vallás, három különböző vallásról van szó. Az iszlám lényege, hogy az egyének alárendeljék magukat Allah akaratának, és elismerik, hogy a hívek — fajra és nemzetiségre való tekintet nélkül — egyenlőek.

A kereszténységben a központi hangsúly a Krisztusban való üdvözülés, amely nem kötődik valamilyen meghatározott földrajzi körzethez és meghatározott népcsoporthoz.

A judaizmus azonban az embereknek egy meghatározott közösségben való életmódjáról szóló isteni kinyilatkoztatás. A Korán nem az arab népek története, az Újszövetség nem egy ország története, de az Ószövetség egész vallási jelentősége a zsidó nép és Izrael történetéhez kötődik.

találkozó hely a muszlim

Nem véletlen tehát, hogy a peszachi rituálé a következő szavakkal végződik: "Most mi itt vagyunk, de jövőre talán már Izrael Földjén leszünk. Szolgák vagyunk,de jövőre talán szabad emberek leszünk. Helyénvaló tehát a "zsidó nép" mint fogalom használata, mivel annak ellenére, hogy szét voltak szóródva gettókban számtalan különböző keresztény és iszlám országban, magukat egyetlen népként tudták és ismerték el. A zsidó felekezet? A zsidóság egyszerre volt vallás és nemzet, és ebben senki sem talált és találhatott volna kivetni valót.

Tartalomjegyzék

Mint közösség őrizték kapcsolatukat az országgal, történelmükkel, prófétáikkal. Visszatelepülésük az országba részét képezte nemcsak a zsidó, de a keresztény hitnek is.

 • Társkereső oldal gyerekeknek
 • Stari MostMostar A világi muszlim építészet jellegzetes épületei a vallási építészettől eltérően nem mutatnak többé-kevésbé sem egységes képet a muszlim világban.
 • Szünet társkereső
 • „Az igazi iszlámban nem létezik terrorizmus” – muszlim-keresztény vitán jártunk | Mandiner
 • Cava. fr társkereső

Az a közmondásszer? Nem felel meg például az iszlám vallási felfogásnak, mivel azt a helyet, amelyet a zsidó és keresztény gondolatkörben az ország tölt be, azt a muszlimoknak Arábia jelenti.

 • Találkozó online beszélgetés
 • Ábrahámi vallások[ szerkesztés ] A kereszténységet, az iszlámot és a judaizmust gyakran nevezik ábrahámi vallásnak, a közös ős, Ábrahám után.
 • Társkereső ország wirtin
 • Iszlám építészet – Wikipédia
 • A kereszténység és az iszlám – Wikipédia
 • Tapló jó társkereső
 • Hetek Közéleti Hetilap - Történelmi és nem történelmi szenthelyek

Az iszlámban az országnak mint egésznek semmiféle szentséget sem tulajdonítottak. Bibliai határainak nem volt semmi jelentősége, és sohasem képezte önálló muszlim közigazgatás alapját. Jeruzsálem sohasem szolgált muszlim fővárosul.

találkozó hely a muszlim

Még az a két Umájjáda kalifa is, akik a legszorosabb kapcsolatot építették ki az országgal, nem mutattak különösebb érdeklődést iránta. Muávija, akit Jeruzsálemben nyilvánítottak kalifának, Damaszkuszban állította fel székhelyét.

Szulejmán hároméves uralma során, amikor is az országot választotta lakóhelyül, Ramléban új várost alapított magának. Éjszakai lovaglás Ennek ellenére a város a harmadik a muszlim szent városok sorában.

Fontos információk