Institut hollerer ismerkedés

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola – Hegyi Dóra: Kritikai közösséget teremteni

Chicago, The University of Chicago Press, Diskurzus-és nyilvánosság teremtés A Művészetelméleti és gyakorlati Szabadiskola a kortárs művészet társadalomban betöltött szerepét kívánja vizsgálni és megvitatni.

Helyszín: Hármashatár-hegy, Szépvölgyi dűlő, Erdész ház 1 ha-os bekerített erdős parkban A hely különlegessége az egyedülálló óriás szelídgesztenyefa-liget, ahol a tábor megrendezésre kerül. A parkban fellelhető különleges fenyőerdő biztosítja a nyári melegben is a különleges erdei klímát és friss levegőt. A park közepén található fedett foglalkoztató az esős időben nyújt menedéket. Megközelíthető: ös autóbusz végállomástól Fenyőgyöngye 10 perc sétával, illetve autóval. Hétfő délelőtt: Ismerkedés varázstoboz segítségével.

Arra az elképzelésre épül, hogy a kortárs művészet és kultúra által létrehozott tudás- és ismerettöbblet szélesebb körben is értékes hozzájárulással gazdagíthatja a társadalmi közbeszéd különböző fajtáit. A Szabadiskola távlati célkitűzése, hogy a kortárs művészet szereplői által megfogalmazott gondolatok és az ezekből születő diskurzusok a társadalmi nyilvánosságot alakítsák.

A Szabadiskola létrehozásával a szakmai párbeszéd egy olyan fórumát kívántuk megteremteni, ahol megtapasztalható a kortárs művészetről való gondolkodás sokfélesége, egymás mellett jelenhetnek meg az akár egymásnak ellentmondó pozíciók is inspirálva a szemináriumi résztvevőket.

Az Ökoiskola Hálózat Hírlevele | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A cél egy olyan platform létrehozása volt, amely nem hierarchikus alapon épül fel, nyitott, nem kötelez megszólalásra és részvételre, de mindezekre lehetőséget nyit. A találkozások abban segíthetik a résztvevőket, hogy saját kérdéseiket fogalmazzák meg, és átgondolva mások tapasztalatit, megvizsgálják, hogy ezekből institut hollerer ismerkedés és hogyan lehet saját szakmai gyakorlatukba érvényesen beépíteni és használni.

A háttér Amikor őszén útjára indítottuk a Művészetelméleti és Gyakorlati Szabadiskolát, egy sajátos magyarországi helyzetre kívántunk reagálni, melyben esetlegesen jelentek meg az aktuális művészeti diskurzusok. A institut hollerer ismerkedés intézményei — a kiállítóhelyek, múzeumok és képzési intézmények, a kritika — tudatosan és következetesen nem vállalták fel a nemzetközi művészeti élet aktuális kérdésfelvetéseinek követését és közvetítését.

A rendszerváltásig, ig, egy központi irányítás mentén működött a nyilvánosság és ennek részeként a hivatalos művészeti világ is, melynek regresszív mechanizmusai az es években tovább éltek. Ehhez a generációváltás mellett, a társadalmi nyilvánosság ereje szükséges, amely képes megfogalmazni az intézmények szerepével kapcsolatos szakmai és etikai elvárásokat, valamint intézményen kívüli művészeti és kurátori projektek, melyek a es években a kritikai szemléletet képviselték.

institut hollerer ismerkedés

Másrészt a magyarországi egyetemi képzések egyfajta klasszikus műveltség és örök érvényű tudás eszméjét követik, és nem tekintik elég tudományosnak az aktuális nemzetközi művészeti diskurzus vizsgálatát, teljesen más a felfogásuk a művészet szerepéről és fogalmáról.

Az elmúlt tizenöt évben elterjedtek a specializált képzések a kortárs művészet területén, amelyek az újfajta szakmai igényekre kívántak reagálni, gyakran nem akadémiákhoz, hanem művészeti institut hollerer ismerkedés kapcsolódva.

Az Ökoiskola Hálózat 359. Hírlevele

A es években jelentek meg a kurátorképző iskolák, illetve az olyan tanfolyamok, 5 amelyek művészeket, kurátorokat, kritikusokat képeznek elméleti és gyakorlati téren, akár egymással párhuzamosan, az egymás munkájával való találkozást lehetővé téve. Bologna-folyamat által diktált teljesítményorientáltság különösen érzékenyen érintette a művészeti oktatást.

Sorra jelentek meg alternatív programok és kísérletező projektek az akkreditált művészeti képzésen belül is. Szakmai közösség Az aktuális kortárs művészeti diskurzusok bemutatása és megvitatása mellett a Szabadiskola célkitűzése az, hogy olyan szakmai-közösségi összejövetelekre teremtsen lehetőséget, amelyeken a résztvevők párbeszéd és vita során alakítják ki a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere lehetőségét.

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a villamos érzékelők, berendezések és gépek működési elvét, az ebből adódó alkalmazási előnyöket és korlátokat, képesek legyenek azok kiválasztására, egyszerűbb méretezési feladatok önálló megoldására. Megadja a villamos elvű institut hollerer ismerkedés és jelátalakító áramköreik megértéséhez szükséges alapokat. Évközi tanulmányi követelmények: A mérési gyakorlatokra felkészülten kell megjelenni, ezt az óra elején írt teszt ellenőrzi. A félév során 2 db opcionális dolgozat van, amelyekkel megajánlott jegy szerezhető. A tantárgy tananyagának leírása: Biztonságos munkavégzés jelölések, érintésvédelem Kondenzátorok és alkalmazásaik, kapacitív érzékelők Ellenállások és hozzájuk köthető alkalmazások erő, nyomás, hőmérséklet mérése Egyenáramú áramkörök méréstechnikai vonatkozásai Tekercsek és alkalmazásaik, induktív érzékelők Váltóáramú körök, impedancia, teljesítmény, fázisjavítás Pulzáló elektromágneses mező és alkalmazásai Kémiai áramforrások, akkumulátorok, üzemanyagcella, mikrobiális cella Egyenáramú gépek motorok, generátorok Váltóáramú gépek energia ellátása szinkrongépek, motorok és generátorok Váltóáramú gépek alkalmazása és szabályozás aszinkron motor, egyfázisú motor Egyéb motor alkalmazások léptető motor, Dahlander Válogatott témakörök, esettanulmányok 6.

A Szabadiskola elnevezést és a formát a Vasárnapi Kör 8 majd az ebből létrejött Szellemi Tudományok Szabad Iskolája 9 inspirálta. Mindkettő értelmiségiek baráti köre volt, akik rendszeres előadások és szemináriumok keretében egymást aktuális kutatásaikról és gondolataikról informálva maguk alakították saját szellemi közegüket.

Az franco indiai társkereső 48 között működő Európai Iskola is fontos előkép, amely a korszak progresszív művészeit fogta össze.

A csoport tagjai rövid működésük alatt kiállítások szervezése mellett elméleti kiadványokat adtak ki, amelyekben megfogalmazták a művészet feladatait. Ezek szerint a magyar művészetnek az európai művészet részévé kell válnia és nem működhet elszigetelten.

A Szabadiskola havonta megrendezett hétvégi szemináriumok formájában, változó budapesti helyszíneken kezdte el a működését. Az egyes szemináriumokat meghívott művészek, kurátorok, teoretikusok és múzeumi szakemberek tartják, figyelembe véve a magyarországi kortárs művészet helyzetét és az itt folyó diskurzusokat. Az előadók előre meghatároznak institut hollerer ismerkedés témát, amivel a kétnapos szeminárium során foglalkoznak.

institut hollerer ismerkedés

Ez többnyire aktuális projektjeikhez, elméleti kutatásaikhoz kapcsolódik. Elméleti felvetések és projekt-prezentációk egymással összefüggésben jelennek meg a szeminárium során, és ideális esetben beszélgetéssé és vitává alakulnak. A külföldi kollégákkal való találkozás mellett a szemináriumok fontos szerepet töltenek be a hazai informális szakmai párbeszéd alakításában is. Az oktatási fordulat és a institut hollerer ismerkedés művészet A es években mind a művészek, mind a kurátorok gyakorlatában központi szerepet kapott a tudástermelés illetve a tudáscsere szándéka.

  1. Online játékok megismerni egymást
  2. B2 társkereső túlfeszültség költségek

A kurátorok pedig nem csupán kijelölnek egy témát, amelyet művekkel illusztrálnak, hanem olyan produkciókat kezdeményeznek, amelyek egy bizonyos aktuális problémának nyilvánosságot teremtenek, vagy annak feldolgozásához járulnak hozzá. A Szabadiskola is ehhez az irányvonalhoz kapcsolódik: alapvető célja, hogy a művészeti szakemberek közötti találkozáson keresztül valódi információcserére, a különböző kontextusokban létrejövő tartalmak összevetésére adjon lehetőséget.

  • 4 TÉL Volume 8 Number 4 - PDF Free Download
  • Я собирался передать всю эту информацию в прессу.

A Szabadiskola tanárai eddig elsősorban kurátorok és művészek voltak, bár ezek a szerepek manapság gyakran összemosódnak. A meghívott szeminárium vezetők kiválasztásánál fontos szempont az eltérő megközelítések, stratégiák bemutatása.

4 TÉL Volume 8 Number 4

A meghívott előadók — kurátorok, művészek és teoretikusok — a kortárs művészet fogalmát, határait és formáit folyamatosan megújító és tematizáló szereplők. Tevékenységük gyakran adott helyi közegre és szeretné megismerni valakit, hogy adjon neki kontextusra reagálva alakul ki.

institut hollerer ismerkedés

Magyarországihoz hasonló politikai, gazdasági helyzetben lévő átmeneti társadalmakban dolgozó szakemberek munkája különösen érdekes számunkra. A hasonlóságok és különbségek összevetése mellett fontos látni, hogy a kultúrának emancipatórikus szerepe is van, vagyis segíthet olyan szakmai és társadalmi feladatokat megfogalmazni, melyek hozzájárulnak pl.

Nemzetközi szinten jellemző, hogy a kortárs művészet a széles nyilvánosság előtt szinte csak akkor jelenik meg, ha nagyszabású spektákulum formáját ölti, vagy botrányt sejtenek mögötte.

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola – Hegyi Dóra: Kritikai közösséget teremteni

Ugyanakkor elkötelezett munkával különböző társadalmi- illetve érdekközösségeket szólíthat meg, amelyeken keresztül résznyilvánosságokat teremthet. A művészet ilyen módon alakíthatja aktívan a társadalmi és politikai folyamatokat. A meghívott szeminárium-vezetők közül Barbara Steiner, és között vezette a lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst nevű intézményt, amelynek programjában tudatosan reflektál a múzeum kulturális közegére, Lipcsére mint volt kelet-német városra, mely máig hordozza történetének szemléletbeli és strukturális örökségeit.

A Szentpéterváron működő Chto delat? A nyugati demokráciákban kulturális producerként dolgozó szakemberek tevékenysége jellemzően a művészeti világ működésére és kulturális tendenciákra reflektál.

Kulcsszavak

Ők azok, akik új diskurzusokat fogalmaznak meg: pl. A tudásalapú művészeti tevékenység institut hollerer ismerkedés, szinte elkerülhetetlen eleme az együttműködésen alapuló kutató- és csoportmunka. Ezzel összefüggésben ben hosszabb vagy rövidebb távú alkotói együttműködéseket mutattunk be a Szabadiskola szemináriumain. Magyarországon korábban ritkán valósult meg művészek és kurátorok sikeres, egymás elismerő kooperációja, ezért volt fontos az ilyen példákkal való megismerkedés.

institut hollerer ismerkedés

Művészek és kurátorok egymást inspiráló közös munkája állt a szemináriumok középpontjában. Adott esetben egy közegben dolgozó szakemberek generációkon átnyúló tapasztalatcseréje is inspiráló esemény lehet. Így hívta meg az utrechti BAK basis voor actuele kunst igazgatója, Maria Hlavajova, a neoavantgárd generációjához tartozó, Amszterdamban élő képzőművészt, Ulayt, hogy a közös szemináriumuk alkalmával Ulay a saját munkáiról és a Marina Abramovićcsal közös művészeti tevékenységéről beszéljen.

Mit lehet tanulni a Szabadiskolában?

institut hollerer ismerkedés

Hogyan lehet tanítani azt a tudást, ami a jelenben alakul? A szemináriumok során elsősorban közös gondolkodást, vitakultúrát, a másik szempontjainak, módszereinek közelről való megértését és elemzését gyakoroljuk.

institut hollerer ismerkedés

Fontos leszögezni, institut hollerer ismerkedés a művészetet olyan területnek tekintjük, amely a társadalom egészét érintő kérdéseket tárgyal.

Így bár a résztvevők elsősorban a kortárs művészet szakemberei, illetve ezen terület iránt érdeklődők közül kerülnek ki, azt institut hollerer ismerkedés, hogy a Szabadiskolában zajló beszélgetések olyan intellektuális önállósodást segíthetnek elő, amely a részvevőket kritikai eszköztárral ruházza fel és képessé teszi őket művészeten kívüli felelős állásfoglalásokra.

E tudások lényege, hogy az egyén szellemi és kritikai befektetésén múlik, hogy mennyire vállalja institut hollerer ismerkedés az értelmezés felelősségét. Hiszen a művészet politikai ereje — Jacques Rancière szerint — abból adódik, hogy az esztétikai különállásra és a művészet és valóság elkülöníthetetlenségére egyszerre reagál. Ilyenek voltak például a Kis Varsó: Hét műtárgya esték ben; a KMKK egyestés műtermi kiállítások és összejövetelek —ben; Hints Institute public art szöveggyűjtemény összeállítása; valamint olyan önszerveződő intézmények, mint a Dinamo — társkereső hallmarkhalloween film, Impex stb.

Milyen értékteremtő elvek mentén szerveződik az egyetemi curriculum, mennyire tartható fenn a klasszikusnak mondható mesterosztályi rendszerben történő oktatás? Szükséges-e, és ha igen, milyen mértékben, institut hollerer ismerkedés oktatási gyakorlatnak reflektálnia a művészeti piac változásaira?

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE) E-learning Portal

A bécsi Institut für Kulturwissenschaft között önálló intézményként kétéves hétvégi kurzusokon képzett kurátorokat és közvetítő szakembereket. Művészeti akadémiákon belül is működnek kurátori képzések: a stockholmi iparművészeti egyetem, a Konstfack Curatorlab nevű posztrgarudális program, ahol a művészképzéssel párhuzamosan zajlik a posztgraduális kurátorképzés, tól utazó szemináriumok formájában.

A Tallinni Képzőművészeti Akadémián a művészképzés a művészettörténész-képzéssel szintén párhuzamosan történik. Ma a legrangosabb kurátorképzések közé tartozik a University of London Goldsmiths College -ának posztgraduális kurátorképző iskolája, ahol különböző szinteken lehet kurátori tanulmányokat folytatni, a gyakorlattól, a kutatásig.

Beszélgetési témák az ismerkedés elején

A New York állambeli Annandale institut hollerer ismerkedés on- Hudson Bard College Center for Curatorial Studies and Art in Contemporary Culture [Kurátori tanulmányok és művészet a kortárs kultúrában központja] óta a szintén kétéves, diplomásoknak hirdetett mesterképzésében főleg az aktuális elméleti diskurzus elsajátításához nyújt segítséget. Az alternatív képzési modellekről lásd még Jan Verwoert: Leckék szerénységből — A nyitott akadémia modelljéről című írásátexindex, nem téma,

A kiállítások és ünnepi programok mellett számos tudományos konferencia megrendezésére is sor került. A Tatabányai Városi Múzeum és a Pulszky Társaság Ifjúsági Tagozata által közösen szervezett konferencia négy nagyobb témakört járt körbe vitaindító elõadás és korreferátumok, majd az ezeket követõ közös viták segítségével.

Fontos információk