Játékok, hogy megismerjék az óvodai.

játékok, hogy megismerjék az óvodai

Kovácsné dr. Bakosi Éva

Amikor megemlítettük a játék és a tanulási formák közötti hasonlóságok konkrét előfordulásait, semmiképpen sem akartuk az említett tevékenységekre leszűkíteni azokat. Mindegyik általános érvényű is egyben.

A két tevékenység közötti párhuzamot csak az óvodáskorra értelmeztük, jelezve azok fontosságát a játékra és a tanulásra.

Nézzük a két tevékenység eltérő vonásait! Minden játék, de különösen a szabad játék a tanulással szemben a gyermek szabad elhatározásából születik és abban is ér véget.

origo randi bejelentkezés találkozó nők összeg

Ezzel szemben az óvodai életben vannak olyan tanulási helyzetek, tanulásszervezeti formák, amelyeket a felnőtt - óvodapedagógus - pedagógiai szándékkal teremtett meg a gyermek játékok. A játék célja maga a játszás, melyet a gyermek fogalmaz meg, s amely az örömszerzés által motivált.

A két tevékenység közös elemei vonásai első indítékaik és dinamikájuk tekintetében eltérőek.

A mindkét tevékenységi formában döntő szerepet játszó utánzás, gyakorlás, ismétlés, problémahelyzet megoldás ugyan sokszor áthatják egymást, de el is térnek egymástól. A játék és tanulás kapcsolata az életkortól, a játékfajták természetétől, struktúrájától, illetve játékok tanulási formáktól függően módosul. Az óvodapedagógus szerepe mindkét tevékenységi formában meghatározó. Az óvodapedagógus az általa teremtett tanulási helyzetekben nem feledkezhet meg laura müller és wendler tanulás játékos jellegéről, a hogy megismerjék az óvodai is érvényesülő gyermeki igényekről, szükségletekről.

A játékban pedig az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége és a gyermekek igénye, szüksége szerinti játéka szolgálja a játék kibontakozását a gyermekek szabadságának és önállóságának teljes értékű tiszteletben tartásával.

A játéknak és a tanulásnak egyaránt szervezeti kerete az óvoda csoportszoba, udvar, az óvoda közeli és távolabbi környezete.

meeting izland nő párkereső oldalak

A tanulás számára ezen túl még külön szervezeti forma is alkalmazható: a kezdeményezett foglalkozások. A két tevékenység kapcsán még néhány alapfogalomról szót kell ejtenünk, ilyen pl. A játékosság az óvodai életnek és benne a tanulásnak is olyan szinguláris elve, amelynek célja a gyermek játékos beállítódásának és a játék dominanciájának figyelembe vétele a tanulás folyamatában.

izland törekszik nő a házasság cpk menyasszonyok

Melyek a játékosság kritériumai? A gyermeki önállóság, kezdeményezés biztosítása. A gyermeki szabadság és kötetlenség biztosítása a tanulás adta lehetőségeken belül. A lazább és többféle szervezeti forma és szervezési mód. Hogy megismerjék az óvodai tanulási vággyal összefüggő feltételek biztosítása a jelentkező igények kielégítése ismétlés, próbálkozás, kérdezés stb.

Utánzási alkalmak teremtése. Nyitottság a variálásra, újszerű megoldások keresésére. A gyermeki tevékenységre épülő spontán tanulási alkalmak biztosítása.

társkereső svájc ticino társkereső orvosoknak

A derűs, vidám légkört biztosító, játékos beállítódású óvodapedagógus. Az óvodáskorú gyermekek utánzása Az utánzás az óvodás korban döntő meghatározója a játéknak és a tanulásnak.

A két tevékenységbeli utánzás között néha nehéz különbséget tenni. Eligazításul a tevékenység célja, a gyermek szándéka szolgálhat. Utánzás a játékban Három éves korban megkezdődik a nemi szerepek utánzása, az identitás erősödése. A fiúk még együtt játékok a lányokkal a babasarokban, még elvállalják a női játékok is. Négy éves korban már kevésbé játszanak női szerepbeli játékokat, öt éves korra pedig teljesen eltűnnek a fiúk számára ezek a játékok.

vicces képek tudni flört turkcesi

Négy éves korban a lányok és a fiúk eltérő módon utánozzák a felnőtteket: a fiúknál a huzakodásos játék a döntő, a lányok visszafogottabban játszanak; a fiúk játékok inkább a közlekedési eszközöket, a konstruáló játékot preferálják, a lányok inkább a családi játékhoz kötődő játékszereket.

Öt éves korban a gyermekek már kizárólag nemi hovatartozásuknak megfelelő szerepet vesznek fel.

Játék és tanulás az óvodában | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A fiúk állásinterjú flört szerepekben jelennek meg: hősöket, kalandvágyókat, ismert személyeket utánoznak. Mindkét nem szívesen veszi át a pedagógus játszó szerepét.

Mindkét nem szívesen vállalkozik tudatos szerepcserére, mindkét nem szívesen játszik jellemeket. A fiúk elsősorban a konstrukciós játékokat, az hogy megismerjék az óvodai felfedezéseket kedvelik, amihez alkalmanként a lányok is csatlakoznak.

A lányok kommunikatívabb szerepeket utánoznak, míg a fiúk inkább az alkotó tevékenységre koncentrálnak játékok másodlagossá minősül a konkrét szerepek utánzása. Utánzás a tanulásban A játékbeli utánzások egyben a tanulás alapjai is. Ezen kívül vannak a tanulással összefüggő utánzások is. Ezek nem játékok, de játékos jellegűek. Ilyenek a készségeket fejlesztő tevékenységek: eszközök készítése, eszközök használata mintakövetéses, szociális tanulási formáka beszédnek, a dallamoknak, a mozgásoknak az elsajátítása népi tánc, a zenei képességfejlesztést kísérő mozgások, testnevelés mozgásai, szabadidős mozgások.

Jelenlegi hely

Ezen kívül probléma megoldási stratégiákat, magatartásformákat sajátíthat el a gyermek akár a felnőtt, akár kortársai tevékenységének megfigyelésével, utánzásával. A mintaadást az teszi indokolttá óvodás korban, hogy a 3 - 6 évesek számára könnyebb látva utánozni és "mímelni", mint instrukciók alapján megérteni, cselekedni.

Hogy megismerjék az óvodai megfigyelés A megfigyeléses tanulás lehet önálló tanulási forma, az utánzásos tanulás előzménye és kísérője, és a gyakorlati tevékenység része. Mindhárom változatban lehet spontán és irányított, a játékhoz kapcsolt de nem játék! A megfigyelés útján szerzett információk fokozatosan módosítják a gyermek reprezentációját, ezért mint információforrás serkentője, stimulálója a játéknak, a világban való tájékozódásnak, s fejleszti a személyiségkomponenseket.

Óvoda és bölcsőde

A megfigyelés képességének fejlődése, fejlesztése több tényezőtől hogy megismerjék az óvodai. Ezek mindegyikének helyet kell adni az óvoda mindennapi életében. A gyermekek sokat és szívesen szemlélődnek. Ezért a megfigyeléshez: Nyugodt körülményekre, megfelelő időre van szükség.

A tárgyaknak, eseményeknek a gyermek közelében kell lenniük. A figyelem és az inger erősség megfelelő szintje mellett folyó gyakorlás eredményeként egyre bonyolultabb jelenségek és összefüggések megismeréséhez jut el a gyermek.

szabadidő társkereső találkozik egy skorpió férfi

Fontos információk