Berlin tudom másképp

・・M叩sok szem辿vel・・ | Magyarorsz叩g Nagyk旦vets辿ge Berlin

Füst Milán: Peter Altenberg Die Auswahl aus meinen Büchern (Ed.: Fischer, Berlin)

Szeretném elnyerni vagy berlin tudom másképp meglelni az Első Pillantást a városra, amelyben élek Olyasmit kellene megvalósítania, ami — első pillantásra — lehetetlennek tűnik: a város minden részletét jól ismerő író oly módon szeretné szemlélni Berlint, amely csak a rácsodálkozó idegen kiváltsága lehet: elfogulatlanul, felkészületlenül, rutinoktól mentesen.

Talán éppen ezt az idegen, de a Hesselénél nem kevésbé élénk és érzékeny pillantást ígéri egy olyan kiállítás, mint a Magyar írók Berlin-élménye.

Mikor letettem a könyvét, a szívemben zengő, meleg össze-vissza akkordokból ez a diadalmas dallam modulálódott először: "Hát haladunk? Hát lehet előre menni? A monumentális érzések Shakespeare-jétől, a gigász-konstrukciók Zolájától, a világot átfogó Faust-tól és egyebektől, a mély és óriási misztikumokból, az "érdekes" halmozásától, a témák halmozásától, a hősöktől, a szépen megcsinált és kiesztergályozott kerek konstrukcióktól Talán tévedtem akkor: lehetséges. De így éreztem tovább: "Hála istennek, megyünk előre a témátlanság útján, a csinált dolgoktól, a létezők tiszta költészetéig, a kő hangulatáig, a virág hangulatáig, a dolgok lelkéig, a jelentéktelenségek költészetéig, a tiszta költészetig.

A magyar ajkú kiállításlátogató esetében alapvetően fordított a helyzet: idegen környezetben látja viszont irodalmának ismert hőseit.

Vajon tudja-e, hogy Lengyel Menyhért mely berlini élményéből született meg a később világhírűvé vált Tájfun ötlete, hogy Déry Tibor német magazinoknak küldözgetett amatőr fényképekkel próbálta berlin tudom másképp magát as berlini tartózkodása alatt, hogy Ady Endre egyszer sem engedett Hatvany Lajos berlini invitálásának vagy hogy Rejtő Jenő huszonegy éves, reményteljes költőjelöltként hogyan nyomorgott a berlini télben?

S ami talán fontosabb, mint az irodalomtörténeti adalékok: nyílt-e már lehetősége arra, hogy idegen közegben szemlélje irodalmunkat, s hogy íróink idegenségtapasztalatán keresztül vessen Első Pillantást a sajátra, az ismerősre, a meghittre? Ez a szép szimmetria persze nem tartható fenn: a kétféle idegenség pontosan így nem is létezik, s nem állítható komplementer viszonyba egymással anélkül, hogy az árnyalatok és a finom módosulások veszendőbe ne mennének.

berlin tudom másképp találkozó nő bejaia a telefon

Az idegenség képzete máris változik, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia polgáraiként, erős németes műveltsége vagy családi kapcsolatai révén meglehetősen sok magyar író beszélte egészen kitűnően a német nyelvet, s többen egyetemi tanulmányokat is folytattak Németországban.

Hogy csak egynéhány példát említsünk: Hatvany első, a klasszika-filológia módszereit támadó könyve — Die Wissenschaft des nicht Wissenswerten —, a híres Woepke és Wilamowitz-Moellendorff professzorok előadásai nyomán készített jegyzetekből, német nyelven íródott, magyarul csak ban jelent meg[2] és meglehetősen nagy visszhangot váltott ki Németországban.

Kovács Edit: Magyar írók Berlin-élménye – Idegenség- és ismerősség-tapasztalatok

Márai Sándor kassai szász családból berlin tudom másképp, Berlin tudom másképp járt egyetemre és már akkor Kafkát fordított magyarra benamikor az írót még német nyelvterületen is alig ismerték. Az Újság, Az Est, a Budapesti Napló külön berlini tudósítókat alkalmazott, ám a legfontosabb közvetítő természetesen az ban indult Nyugat.

A folyóiratból értesülni lehetett a berlini irodalmi élet eseményeiről, rendszeresen közölt német prózatükröt a frissen megjelent művek recenzióival, szinte hónapról hónapra követhető volt, melyik berlini színház kinek a darabját játssza, kik a legígéretesebb színésztehetségek, Hauptmann vagy Wedekind mely darabja aratott sikert vagy bukott meg, milyen irányban haladnak Reinhardt kísérletezései. Természetesen megkülönböztetett érdeklődés övezte a magyar kultúra berlini jelenlétét és recepcióját.

Általában véve megállapítható, hogy a Berlin felé irányuló, a huszadik század elejétől egyre erősődő nemzetközi figyelem a magyarországi kulturális élet intézményeit is jellemzi, s hogy a városról alkotott képek és képzetek kezdettől fogva személyes élmények és közvetített értelmezések nehezen szétválogatható mozaikdarabkáiból álltak össze. Ennek a képnek egyik lényeges — ha nem a leglényegesebb — összetevője volt a német kultúra és a német kultúraközvetítés csaknem feltétlen elismerése, amelynek a magyar írók szemében is egyre inkább Berlin vált letéteményesévé és fő színterévé.

A világháború első évében Bálint Aladár csodálkozik rá, mekkora felületet foglalnak el az újságokban a hangversenyhirdetések — közvetlenül az elesettek gyászjelentései mellett. Ez Berlin. És ami legfőbb: berlin tudom másképp tisztelik legjobban a kultúrát. Ebbe az egyre növekvő, modernizálódó, kulturális tekintetben is egyre sokszínűbb Berlinbe vágytak a huszadik század első felének magyar írói, mint ahogy ide vágytak — talán lehetőségeiknek, kapcsolódási pontjaiknak és ottani tartózkodásuk hozadékának konkrétabb képzetével — a festők, színészek, filmes szakemberek is.

berlin tudom másképp egységes vas 50 bodensee

Majdnem mindenki legalább egyszer látni akarta a várost, s nem kevesen a legnagyobb várakozásokkal néztek berlini útjuk elébe. Magyar írók indulástörténeteiről külön írás is szólhatna. Eleinte azt hittem, hogy csak tréfálnak, de aztán beleharaptam — hát bizonyisten. Nem csupán az —19 után emigrált írók - tehát a többé-kevésbé kényszerűségből Berlinben tartózkodók — hangja keserűbb, s nem is egyszerűen keserűbb, hanem élesebb, ziláltabb, idegesebb — modernebb. A város vonzereje talán még nagyobb, mint valaha.

Valami élt és dübörgött körülöttem, ami munkára ösztönzött. Erőket éreztem, vonzásokat, nagy tömegeket, lehetőségeket.

Pokolgépes fenyegetés miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania egy Ryanair-gépnek

Rejtő visszatekintése úgy hat, mintha az expresszionizmussal, az avantgárd irányzatok irodalmával, valamint az ún. Az én sugaraim új utat fognak itt világítani ebben a nagy estében és Berlin!

berlin tudom másképp költség egyetlen bungalow

Megyek meghódítani a nagy, fényes várost, ahol csupa hatalmas ház, fényes utca, munka, produktivitás, alkotás, teremtés láza dübörög. Már utaltunk arra, hogy a vilmosi Berlin minden társadalmi ellentmondásával együtt is a berlin tudom másképp érzetét keltette, ehhez képest az első világháború vesztesének fővárosában egymást követték a bizonytalanságot és félelmet keltő események: a forradalom, a Spartacus-felkelés, Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg meggyilkolása, a Kapp-puccs, a rákövetkező általános sztrájk, Rathenau meggyilkolása, s eközben a hiperinfláció a jólét maradványait is felszámolni látszott.

A század első másfél évtizedében elsősorban a magyar színpadi szerzők hódították meg Berlint. Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért darabjait Max Reinhardt színházai a Deutsches Theater és a Kammerspiele játszották, s a szerzők személyes jó barátságban is voltak a legendás rendezővel. Különösképp Molnár, aki gyakran az útitárs szerepét töltötte be együtt látták pl.

Molnárnak tól rendszeresen vannak bemutatói Berlinben, s A gőzoszlop című kisregénye elején Az üvegcipő ös, viharos sikerű előadásához kapcsolódó látogatását is megidézi.

Berlin itt úgy jelenik meg, mint a Budapesthez, a Margitszigethez kötődő emlékezés folyamatának kiváltója.

berlin tudom másképp singlebörse szászország

Lengyel Menyhért berlini élményeiről a már említett Életemkönyve című önéletírásából értesülünk. A később filmes íróként világhírűvé vált Lengyel, aki előbb Londonban, Korda oldalán, majd Hollywoodban működött írásai alapján készültek pl. A darab alapötletét — Lengyel beszámolója szerint — egy titokzatos japán csoport adta, amely ki-be járkált a szemközti házba.

Képzelőerejére hagyatkozva megírta a Berlinben élő japánok körében zajló szerelmi drámát, s csak a berlini bemutató után derült ki számára, hogy éppen a japán nagykövetséggel szemben lakott.

А теперь тужься как можно сильнее. Хилвар не знал, что ищет Элвин. - Живое существо может войти в Модуль Познания, лишь имея специальное разрешение. - Да, конечно: он был одним из первых людей, встреченных мною в Лисе. Как только каждый из нас завершал свое дело, его сознание очищалось от воспоминаний.

Hatvany levelezéséből rendkívül sok információt nyerhetünk ennek a társaságnak a hétköznapjairól, kapcsolatairól, sikereiről, s azt mondhatjuk, hogy a többek között Thomas Mann-nal, Martin Buberral, Paul Cassirerrel, Gerhard Hauptmann-nal, Max Reinhardttal baráti viszonyt ápoló, a kortárs magyar irodalom németországi megismertetését minden lehetséges eszközzel szolgáló Hatvany köre a berlini szellemi élet kellős közepén mozgott, idegensége tehát mindenképpen csak viszonylagosan értendő.

Legtöbbjük pl. A kortársak közül ő fogalmazza meg a legfrappánsabban, hogy ez a város már berlin tudom másképp csupán az idegenség-tapasztalat terepe, partnervermittlung duesseldorf egyben legújabb vonatkoztatási pontja is a nagy hagyományra visszatekintő Nyugat-mítosznak, amely — tehetjük hozzá — a maga utópisztikus voltában a motiváció és a kudarcérzet állandó forrása.

berlin tudom másképp spanyolország társkereső iroda

A magyar írók feljegyzéseiben, vallomásaiban mindvégig visszatérő motívum berlin tudom másképp város méreteiből fakadó szorongás, az eltévedéstől való félelem. A legvénebb berlini sem talál haza, ha egyszer egy idegen utcába téved és ha valakit úgy álmában lefektetnek a padra a berlini utcán, haláláig nem jön rá, hogy milyen városba került.

Áttekinthetetlen nagysága elcsüggeszt, irtózatos nyüzsgése elsodor; ha beleveted magad, elnyel s még holttestedet sem veti ki. Erre egyfelől olyan szignifikáns helyszínek, utcák, városrészek kerülnek fel mint pl. Míg a világháború előtt a Luitpold kávéház volt a magyarok törzshelye, a húszas években a Nürnbergert emlegetik.

Márai említést tesz még egy bizonyos magyar vendéglőről az Berlin tudom másképp Strasse környékén, ahol egy Moszkvából érkezett magyar népbiztos szégyenlősen rejtegeti könnyeit a pörkölt és a kovászos uborka láttán. Már Lengyel Menyhért is maró gúnnyal írt a magyarságukat közszemlére tevő berlini színházlátogatókról, s aztán például Márai a magukat magyar zenére, népviseletben ringató honfitársakról.

De még ő is — aki igyekszik távol tartani magát a magyar kolóniától — arra döbben rá, hogy európai identitásának berlin tudom másképp egy magyar szelete, s hogy ennek megértését éppen Berlin befogadó jellege teszi számára feladattá. Az önmeghatározás kényszere valamiféle lelki finomság és a németekéhez képest differenciáltabb lelki alkat diagnosztizálásához vezet.

Mindenféléjük volt, adósságaik, töltőtollak, módszerük, tudtak szaporodni, és tudtak védekezni a szaporodás ellen, de lelkük nem volt. Sehol nem lehetett olyan tökéletesen, olyan szinte kéjes világosságban megbeszélni valamit, mint Berlinben. Sehol nem lehetett olyan kevéssé beszélgetni.

A mosoly után a következő árnyalatot, a léleknek azt az alig kifejezett, ultraviolett-jókedvét, kételyét és játékosságát sebészi precizitással bontotta fel elemeire ez a nyelv, berlin tudom másképp utalta át a meztelen logika napfényébe, mely nem tűrt ellenőrizhetetlen árnyalatokat.

・・M叩sok szem辿vel・・

A lelkekben és az arcokban sem. A lélek kinyomata hiányzik a képekről. A lélek dolgai fel vannak már dolgozva és rendszerezve. Az ösztön dolgai ugyancsak.

Life CÍMKÉK - Berlin

Ez a világ legnyíltabb városa. Nincsenek titkok: se lélek, se test titkai. Csak mondd meg, röviden és határozottan, hogy mit akarsz: ki leszel szolgálva.

De nem csupán egyféle Berlint ismerhet meg az, aki ezeket az írásokat olvassa. A szövegek vissza-visszatérő strukturáló elve a város Berlin tudom másképp megjelenítése. Karinthy egyik írásának már a címe is ezt a kettősséget sugallja: Nagy városok, kis emberek.

Éles sipítozás, harcias jókedv gomolyog feléje a világoszöld játszótér zűrzavarából: a levegő szinte tejszagot áraszt s minden duzzad a termékenységtől. S üzeni: tisztelt Magyarország és mélyen tisztelt Budapest, jelentem alássan: — minden rendben van, Berlin kispolgárai duzzadnak és erősödnek, Németország vigyáz, gondoskodik, tenyészt — és lesz sok, erős, derék porosz katona megint, mikor szükség lesz rá, ne tessék félni.

A másik Németország, amelyet Goethe nevelt. A másik, ahol Thomas Mann Buddenbrooksát, akár tetszik, akár nem, mégiscsak egymillió példányban vásárolták meg a németek, […] ahol valamilyen gyermekes és pedáns áhítattal, de mégiscsak áhítattal hajoltak minden nyomtatott betű fölé, ahol a legtökéletesebben játszottak zenét, s az emberi lelkiismeret végső felelősségével hajoltak vegyészeti gyárakban kémiai preparátumok, műtőasztalokon szenvedő emberek fölé — a másik, a másik!

Ezek nem nomádok, ezek nem halálosan fáradt, kivérzett emberek, hanem a sokféle berlin tudom másképp által kiszorított tömegek, akik kénytelenek törvényen kívül élni.

Ezeket naponta termeli ki a nagyváros, szüli a fény, először megismerjük bába dübörgés. Amint láttuk, ez az élmény — ha prezentáció társkereső egyáltalán valami általános érvényűt mondani róla — szétválaszthatatlanul elegyíti az előzetes ismereteket, előítéleteket és várakozásokat, a már meglévő attitűdöket a személyes tapasztalat újdonságával, a városkép egyediségével, az ismeretlenség és teljesen soha fel nem oldódó idegenség izgalmával.

Mit zeitgenössischen Fotografien von Friedrich Seidenstücker. Berlin,Arsenal. Péter: Hatvany Lajos. Balassi, Bp. Hatvany Lajos: A tudni-nem-érdemes dolgok tudománya. Szőllősy Klára. Gondolat, Bp. In Hatvany Lajos berlin tudom másképp.

Hatvany Lajosné és Rozsics István. Szépirodalmi, Bp. Péter: Márai Sándor és Németország. Pro Pannónia, Pécs, In Egy berlini lány.

Fontos információk