Szeretnék egy fiút utóneve

Fedezze fel utóneveinket az Utónévkeresővel!

ismerj meg új embereket svájc

A Magyarországon élők névviselését az anyakönyvi eljárásról szóló E törvény Itt a nyelvész névkutató, nyelvtörténész, pszicholingvista, szociolingvista szakemberekből álló Utónévbizottság szakvéleményt készít a kérvényezett névről. Az Utónévbizottság — kizárólag a hivatal megkeresésére — az alábbi alapelvek figyelembevételével készíti el szakvéleményét az egyes nevekről. Alapelvek a kérvényezett nevek szakvéleményének elkészítéséhez A Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé.

A legnépszerűbb fiúnevek és lánynevek 2016-ban

Amennyiben egy fantázianevet már az egyik nemnek javasoltuk, azt a későbbiekben a másik nem részére nem javasoljuk. Az újonnan kérvényezett utónevet minden esetben a mai köznyelvi kiejtésének megfelelően, a mai magyar helyesírás szabályai szerint kell bejegyezni menyasszony par excellence. A szakvélemény elkészítésekor a név jelentését is figyelembe vesszük. Ha olyan régi névről van szó, amelynek jelentése hátrányos lehet a viselőjére, bejegyzését nem javasoljuk pl.

Nemél, Halaldi, Sánta.

Elismert, maradandó értéket képviselő szeretnék egy fiút utóneve vagy mai ismert magyar nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név a magyar vagy az európai névkultúra valamelyik típusát képviseli, és az nem hátrányos a névviselőre. Idegen nyelvű klasszikus vagy mai ismert irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név külföldön már önálló és elterjedt személynévként használatos.

hajó társkereső

Az idegen nyelvi eredetű újabb utóneveknek a magyarban meglevő, tehát már meghonosodott megfelelőit ajánljuk bejegyzésre, ha vannak ilyenek pl. Ha az idegen névnek nincs magyar megfelelője, abban az esetben javasoljuk a bejegyzést, ha a név valamely nyelvben, kultúrában, vallásban hiteles módon igazolhatóan névként használatos, jelentése a magyarban nem pejoratív nem rosszalló hangulatú és nem sértő. Fontos szempont, hogy a kérvényezett névről egyértelműen el lehessen dönteni, hogy női vagy férfiutónévről van-e szó.

Ismerős Arcok - Nélküled

Az újonnan alkotott köznévi eredetű fantázianevek önálló utónévként való bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név beilleszthető a magyar és az európai névkultúra típusainak valamelyikébe ilyen például a nők esetében az újabb virágnevek női utónévként való használata. Az utónévlistán szereplő nevek becéző változatai abban az esetben javasolhatók bejegyzésre, ha az általuk képviselt típusnak már vannak hagyományai a névkincsünkben.

Nem követem Szerzőim Levente helyett már Dominiknak nevezzük el a fiainkat Kijött a legfrissebb utónévstatisztika! A statisztika forrása az idén is a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága volt, ahol évi bontásban lehet megnézni, hogy melyik volt a legnépszerűbb fiú- és lánynév, azokat hányszor adták első és második névnek az adott évben születő babáknak.

A nevek túlzott, többszörös becéző formáit a bizottság nem javasolja pl. Icuska, Katácska, Loncika, Gyuszkó, Misike. A férfinevek becéző formáit csak akkor támogatja a bizottság anyakönyvezésre, ha személynévi használatuk a középkorra nyúlik vissza, és ez hitelesen bizonyítható is pl. Gergő, Janó. Nem javasolunk bejegyzésre földrajzi névként, márkanévként és művésznévként, valamint csak családnévként használt alakokat pl.

Új nevet szeretnék a gyermekemnek, mit tegyek?

Gyimes, Benetton, Zséda, Károlyi. Ez alól kivétel, ha a ma használatos földrajzi név bizonyíthatóan személynévi eredetű pl.

ismerd meg dalokat a témában

Abony, Apaj, Mizsevagy a ma családnévként használt nevet a középkorban bizonyíthatóan egyelemű személynévként használták pl. Benke, Gorda, Pető. A köznévi eredetű és jelentésű fantázianevek esetében csak akkor javasoljuk a név bejegyzését, ha a név jelentése feltehetően nem lehet hátrányos a név viselőjére pl.

Csibécske, Felhő, Záporilletve ha a köznévi alak történetileg beleilleszthető névkultúránkba. Ha egy már anyakönyvezett név bejegyzését kérik más helyesírással: a már bejegyezhető, idegen eredetű, más nyelvekben is több alakváltozatban létező nevek esetében akkor javasoljuk a név újabb írásváltozatát, ha a jelenségre találunk példát más nevek esetében Annabel — Annabell, Bora — Bóra, Izabel — Izabell ha a kért bejegyzési forma megfelel a magyar kiejtésnek, illetve az alakváltozat bizonyíthatóan levezethető egy alapnévből Milla — Mila, Heni — Henni.

ismerje nők japánban

A női-férfi rokon nevek esetében támogatjuk annak a névalaknak a bejegyzését, amelyik a névpár tagjai közül nem szerepel a bejegyezhető nevek listáján, de más nyelvekben megtalálható, illetve megfelel a magyar névalkotási szabályoknak is. Nem javasoljuk az olyan név bejegyzését, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére nézve a későbbiekben vélhetően káros lehet, amely miatt például csúfolhatják, kiközösíthetik őt.

finja ismerkedés tapasztalatok

A fenti alapelvek kizárólag a Magyarországon született, itt élő magyar nemzetiségű állampolgárok névkérelmeire vonatkoznak. Ezek a szabályok nem érvényesek az olyan esetekre, ha valamelyik szeretnék egy fiút utóneve nem magyar állampolgár, illetve ha a szülők vagy a névkérelmező valamelyik, hazánkban nyilvántartott nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozik.

frankfurt egyetlen esemény

Ez utóbbi esetekre az alábbi szabályok vonatkoznak: Szeretnék egy fiút utóneve nem magyar állampolgárságú szülők esetén a nevek anyakönyvezéséről a Az érintett országos nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását a megkereséstől számított harminc napon belül adja meg.

Azt az utónevet, amelynek bejegyzését az érintett országos nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, a nemzetiségi utónévjegyzékbe fel kell venni.

Ezzel egy időben az ajánlható női és férfiutónevek listáját felülvizsgálta, és folyamatosan, havi rendszerességgel frissíti.

A lista így folyamatosan változik. Mindig a honlapon megtalálható, aktuális utónévlista érvényes, amely tartalmazza a bejegyezhető utóneveket. Az alapelveket

Forrás: babaszoba. Kijött a os utónévstatisztika, lássuk, milyen neveket szeretnek a szülők.

Fontos információk