Házas keresztény találkozó

házas keresztény találkozó

Kol 2,7 Kedves Barátaim!

Házas Hétvége

Gyakran gondolok vissza a as, Sydneyben tartott ifjúsági világtalálkozóra. A házas keresztény találkozó nagy ünnepét élhettük át ott, amelyen Isten Lelke erősen működött, és a szeretnék találkozni személyesen minden tájáról érkező résztvevők között mély egységet hozott létre.

Társkereső naumburg saale a korábbiak, az a találkozó is gazdag gyümölcsöket hozott sok fiatal és az egész Házas keresztény találkozó életében.

Most már a következő ifjúsági találkozó lebeg a szemünk előtt, amelyre augusztusában Madridban kerül sor. Kol 2,7. Meghívlak tehát benneteket erre házas keresztény találkozó európai és a világegyház számára is oly fontos eseményre. És azt szeretném, házas keresztény találkozó minden fiatal — azok is, akik osztoznak a Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és házas keresztény találkozó is, akik még bizonytalanok, kételkednek, vagy nem is hisznek benne — házas keresztény találkozó tehessen arra a tapasztalatra, amely meghatározó lehet egész életére: a feltámadt és élő Úr Jézussal való találkozásra és az ő mindannyiunk iránti szeretetének a megtapasztalására.

Legnagyobb vágyaitok forrásainál Minden korban és napjainkban is számos fiatal mélyen vágyik arra, hogy az emberi kapcsolatokat igazságban és közösségvállalásban élje meg. Sokan törekszenek igaz barátságok kialakítására, az igaz szerelem megismerésére, tartós házasság alapítására, saját helyük megtalálására és valódi biztonságra, amely biztosítja a nyugodt és boldog jövőt.

Bizonyára — ezt saját ifjúkori tapasztalataimból is tudom — benneteket, fiatalokat nem az állandóság és a biztonság gondolata foglalkoztat a legjobban. Igen, a munkahely kérdése és ehhez kapcsolódóan az, hogy biztos talaj legyen a lábunk alatt, súlyos és égető kérdés, ugyanakkor a fiatalság alapvetően az az időszak, amikor az ember nagyobb jövőt keres. Ha visszagondolok saját fiatalkoromra — egyszerűen nem akartunk elveszni a polgári élet megszokottságában.

A nagyot és az újat akartuk. Magát az életet akartuk megtalálni, annak egész szélességében és szépségében. Persze ez a helyzetünkkel is összefüggött. A náci diktatúrában és a háború ideje alatt, hogy úgy mondjam, az uralkodó hatalom bezárt minket.

A szabadságot akartuk tehát, az emberi lehetőségek széles skáláját.

Ferenc pápa a házasságról: Az Úr kegyelme tesz képessé kizárólagos, tartós szeretetre

Azt hiszem azonban, hogy valamilyen módon ez a megszokásból kiemelő lendület megtalálható minden nemzedékben. Ez része a fiatalságnak, hogy többet akarunk, mint egy biztos munkahely szokványos hétköznapjai, és hogy az igazán nagy dolgok utáni vágy mozgat bennünket.

Története[ szerkesztés ] A Marriage Encounter szerzője Gabriel Calvo spanyol pap, aki ben Barcelonában házassági szemináriumot kezdett. Gallagher jezsuita atya továbbfejlesztette, ami ezáltal mozgalommá vált. Amerikából pünkösdjén Suenens bíboros és Guido Heyrbaut lelkipásztor révén vette át a Házas Hétvégét Belgium, majd onnan fokozatosan egész Európa. Jelenleg több mint nyolcvan országban van jelen a mozgalom.

Üres álom ez csupán, amely a felnőtté válással szertefoszlik? Nem, az ember valóban a nagyra, a végtelenre teremtetett.

Minden más túl kevés. Isten élet, és ezért minden teremtménye az életre vágyik. Az Isten képére alkotott ember egyedülálló és különös módon törekszik szeretetre, örömre és békére. Így értjük meg, milyen értelmetlen követelés Isten eltávolítása azért, házas keresztény találkozó az ember élni tudjon. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes kezdetű konst.

Ferenc pápa: A házasságot soha nem támadták annyira, mint napjainkban

A mai kultúra a világ néhány részén, főleg nyugaton hajlik arra, hogy Istent kizárja, vagy a benne való hitet magánügynek, a társadalmi élet számára teljesen jelentéktelennek tekintse.

Miközben azok az értékek, amelyekre a társadalom épül, az evangéliumból fakadnak. Ilyen az emberi méltóság, a szolidaritás, a munka és a család iránti érzék.

házas keresztény találkozó görög társkereső

Ezért, kedves barátaim, arra hívlak meg benneteket, hogy mélyítsétek el az Istenbe, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjába vetett házas keresztény találkozó Ti vagytok a társadalom és az Egyház jövője!

Amint Szent Pál apostol írta Kolossze város keresztényeinek, létfontosságú, hogy legyenek gyökereink és szilárd alappal rendelkezzünk!

És ez különösen is igaz manapság, amikor sokaknak nincsenek biztos viszonyítási pontjaik életük felépítéséhez, s így egészen elbizonytalanodnak. Az elterjedt relativizmus, amely szerint minden egyenértékű, s nem létezik sem igazság, sem abszolút viszonyítási pont; nem szül igazi szabadságot, hanem bizonytalanságot, zavart és a pillanatnyi divathoz való alkalmazkodást.

  • PÁPA Ferenc pápa a házasságról: Az Úr kegyelme tesz képessé kizárólagos, tartós szeretetre Délután fél ötkor Ferenc pápa házaspárokkal találkozott Dublin Szűz Mária székesegyházában, ahol a házasság mai kihívásairól kérdezték.
  • Esküvő - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia
  • Keresés bőrkabát férfi
  • Társkereső farmer
  • Házas Hétvége – Wikipédia
  • Helyszíni találkozón fiesta
  • Őszentsége XVI. Benedek pápa üzenete a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóra , Madrid | BENEDICT XVI
  • Ez a mulasztás a mi bűnünk, papoké és laikusoké, akik érdekeltek vagyunk a család megmentésében.

Nektek, fiataloknak, jogotok van ahhoz, hogy az előttetek élő nemzedékektől biztos pontokat kapjatok döntéseitekhez és jövőtök felépítéséhez úgy, ahogy egy zsenge növénynek is szüksége van a megfelelő támaszra addig, amíg meg nem erősödnek a gyökerei, hogy aztán erős, gyümölcsöt hozó fává váljon. Nagyon kifejező képek ezek.

házas keresztény találkozó ő keres vele mittelbayerische zeitung

Mielőtt magyarázatot fűzök hozzájuk, csak arra szeretnék utalni, hogy ez a három kifejezés az eredeti szövegben nyelvtani szempontból passzív alakban áll: ez azt jelenti, hogy maga Krisztus az, aki kezdeményezi a hívők meggyökeresedését, őrá épülését és megerősítését. Először nézzük a fa képét, amely az őt tápláló és szilárdan tartó gyökereknek köszönhetően erősen áll a földön, amelybe ültették.

Esküvő A házasság szentségében a jegyesek életre szóló elkötelezettséget vállalna egymás mellett, megjelenítve Krisztus soha el nem múló szeretetét Egyháza iránt, amelyet semmi sem szakíthat szét. A házasság szentségében való részesülés komoly elhatározást és készületet kíván. Mi a teendő akkor, ha plébániánkon szeretne házasságot kötni? Kérjük, hogy a jegyesek az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal jelentkezzenek személyesen a plébánia hivatalban.

Gyökerek nélkül elfújná a szél, és elpusztulna. Melyek a mi gyökereink? Természetesen a szüleink, családunk s országunk kultúrája, amelyek önazonosságunk nagyon fontos alkotóelemei.

Maga … Isten a házasság szerzője. A házasság nem pusztán emberi intézmény, jóllehet a századok folyamán a különböző kultúrák, társadalmi struktúrák és szellemiségek szerint számtalan változáson ment keresztül. E változások nem tudták feledtetni a maradandó és általános vonásokat.

A Biblia egy másikat is felfed számunkra. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti.

Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Gyökeret ereszteni azt jelenti a próféta számára, hogy bizalmunkat újra Istenbe helyezzük. Jézus maga is azt mondja magáról, hogy ő a mi életünk vö. Jn 14,6.

Ezért a keresztény hit nem csupán bizonyos igazságokban való hit, hanem elsősorban személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, az Isten Fiával való találkozás, amely egész életünknek új lendületet ad. Ha személyes kapcsolatra lépünk vele, akkor Krisztus megmutatja igazi önazonosságunkat, s a vele való barátságban növekszik és teljesedik ki az életünk. Fiatal korunkban van egy pillanat, amikor mindenki felteszi magának a házas keresztény találkozó mi az életem értelme?

Mi a célom, milyen irányba kell mennem? Ez egy alapvető időszak, amely belső nyugtalanságot okozhat, ami néha elég sokáig tart. Az ember elgondolkodik azon, hogy milyen munkát válasszon, milyen társadalmi kapcsolatokat alakítson ki, milyen érzelmeket tápláljon. Ezzel kapcsolatban eszembe jut saját fiatalságom.

Valahogyan már elég korán tudtam, hogy az Úr papnak szán engem. Amikor azonban a háború után a szemináriumban és az egyetemen e cél elérése felé haladtam, újból meg kellett küzdenem ezért a bizonyosságért, fel kellett tennem a kérdést: Valóban ez az én utam? Valóban ez az Úr akarata számomra? Képes vagyok egy életen át hozzá hűségesnek lenni, és egészen neki, a szolgálatára szentelni az életemet? Az ilyen döntésekért meg kell szenvedni. Máshogyan nem megy.

De utána megérett bennem a bizonyosság: így van jól. Igen, az Úr hív engem, és akkor majd erőt is ad nekem. A rá való hallgatásban, a vele való együttlétben leszek igazi önmagammá.

Nem a kívánságaim teljesítése számít, hanem az ő akarata. Így lesz igazi az élet. Amint a gyökerek szilárdan tartják a fát a földben, úgy ad tartós szilárdságot az alap a háznak. A hit által Krisztusra épülünk vö. Kol 2,7ahogyan egy ház az alapra épül.

házas keresztény találkozó hannover single tánctanfolyamra

Az üdvösségtörténetben számos szent példáját látjuk, akik életüket Isten igéjére építették. Köztük az első Ábrahám.

Hitbeli ősatyánk engedelmeskedett Istennek, aki azt kérte tőle, hogy hagyja el az otthonát, és költözzön egy ismeretlen országba. Krisztusra épülni azt jelenti, hogy konkrétan válaszolunk Isten hívására, benne bízunk, és tettekre váltjuk a szavait.

Próbáljátok meg ti is mindennap követni Krisztus szavát. Úgy tekintsetek rá, mint igaz barátra, akivel megoszthatjátok életutatokat. Mellette képesek lesztek arra, hogy a nehézségekkel, a problémákkal, de még a csalódásokkal és a vereségekkel is bátran és reménnyel nézzetek szembe. Állandóan a könnyebb utat ajánlják nektek, de magatok fogjátok észrevenni, hogy ezek hamisnak bizonyulnak, nem adnak békét és örömet.

Házas keresztény találkozó Isten igéje mutatja meg az igazi utat, csak a nekünk átadott hit az a fény, amely megvilágítja utunkat. Fogadjátok hálával ezt a lelki ajándékot, amelyet családjaitoktól kaptatok házas keresztény találkozó tegyetek meg mindent azért, hogy Isten hívására felelősen válaszoljatok, és felnőjetek a hitben.

Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják házas keresztény találkozó, hogy életetek felépítéséhez nincs szükségetek másokra! Inkább támaszkodjatok azoknak a hitére, akik közel állnak hozzátok, az Egyház hitére, és köszönjétek meg az Úrnak, hogy ezt a hitet kaptátok és elfogadtátok!

Házasság szentsége

Kol 2,7 Szent Pál apostol a kolosszei keresztényeknek egy konkrét nehézségére válaszolva írta meg azt a levelet, amelyből ezt a felhívást idéztük. Azt a közösséget ugyanis veszélyeztette a korabeli kultúra bizonyos irányzatainak befolyása, amelyek elfordították őket az evangéliumtól.

A mai kultúra, kedves fiatalok, sok mindenben hasonlít az akkori kolosszei kultúrához. Ezzel ellentétben, ahol az emberek és a népek elfogadják az Isten jelenlétét, Őt imádják igazságban és hallgatnak a szavára, ott ténylegesen felépül a szeretet civilizációja, ahol mindenkinek házas keresztény találkozó méltóságát tiszteletben házas keresztény találkozó, és együtt növekszik a közösség az általa megtermett gyümölcsökkel.

Vannak azonban keresztények, akik hagyják, hogy elcsábítsa őket a laicista gondolkodásmód, vagy olyan vallási irányzatok vonzzák őket, amelyek eltávolítják őket a Jézus Krisztusba vetett hittől.

Fontos információk