Nő ülése 43,

Levéltári Közlemények, () | Arcanum Digitheca

nő ülése 43

Levéltári Közlemények, A családülés 7 A családülések összehívására — ha arra szükség volt, tehát ha nem volt előre megállapítva az időpont — az elnök, az idősb atyafi senior volt jogosult. A Csáky család Az ülés állásfoglalása szerint Csáky Imré­nek joga volt az ülést összehívni.

Ez utóbbi esetben osztályos perről volt szó, melyben egyezséget próbáltak létrehozni a családtagok között.

nő ülése 43

Ez utóbbi esetben a feladóvevényeket a jegyzőkönyvhöz mellékelték. Az engedélyt, melyet az ülés elején felolvastak, a kerületi cs. A főispán egy szolgabíró vagy a kerületi főnökség titkára személyében biz­tost küldött az ülésre. Érdekes módon — között mégis kevesebb családülést tar­tottak.

A Nő ülése 43 család évente Szent György napkor, vagy ha szüksé­ges volt, évente többször ülésezett. A Máriássy család jegyzőkönyvében a következő bejegyzést talárjuk: T ,ik évben, bekövetkezvén már az év elején Európában kitört mozgalmak által Hazánkbani változások, s ezek folytában elkezdett Hadjárások miatt a Nemzetség összve nem gyülekezvén, Nemzetségi gyűlés egész ik év május ik napjáig 38 Uo.

No Pest, Budapest, No Í0. Nagyvárad, Lőcse, Alapítványi okirat.

nő ülése 43

Enyicke,

Fontos információk