Nő keres férfit házasság csappantyú,

Words starting with «V»

nő keres férfit házasság csappantyú társkereső csak franciaországban

Népszava, Vasárnap szavanként 3 forint. Az első szó két szónak számit. Csekkszámla számunk: 75 —K— Gépesített háztartá­somba inform ácsoké­­pes háztartási alkal­mazottat keresek.

Szentendrei út Munkaügyi osztály.

Jelentkezés életrajzzal az Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat személyzeti osztá­lyán, Bp. Vidékieknek szállást biztosít. Jelentkezés a fenti címen. Szállás biztosítva. Jelentkezés: Dunaújváros, Május 1 u.

ÉM Építőipari Vállalat. Számviteli vezető beosztásba ipari gya. Jelentkezés részle­tes nő keres férfit házasság csappantyú üködéi le Írással. Ezenkívül cipőipari szakmunkásokat. Jelentkezés a vál­lalat igazgatójánál: Komló, Kossuth Lajos utca 21, levélben, vagy személyesen. Az ÉM Rákóczi Ferenc utca Jelentkezni lehet: Kisgépgyártó és Fémipari Ktsz.

Azonnali felvételre KERESÜNK horizontal- karusszel- csúcscsztergályos, fogazó, lakatos szakmunkásokat, továbbá betanított lakatos és segédmunkás munkavállalókat. Építőanyag­­ipari Gépjavító Nő keres férfit házasság csappantyú. Bpest, X.

Munkaügyi osztályon. Részletes öoéletraj. Fémbútor és Drót­­szövetgyár Gyömrői úti gyár­­részjeg, Budapest, X. Továbbá 2,5 tonnás GAZ tgk-ra leg­alább 5 éves veze­tői gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt azonnal felveszünk szerződéses időé.

nő keres férfit házasság csappantyú verbo flört

Budapest XIX. Írásbeli ajánlkozó st »Jó szervező« jeligére a Népszava kiadóhivatalába kérünk beküldeni. Állandó budapesti bejelenteti lakással rendelkező, vagy 60 kilométeréé körzet­­bői bejáró férfi segéd­munkásokat felvessünk Jelentkezés csak személyesen a vál­lalat felvételi iro­dáján Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár Budapest. Vidéki segédmunkásokat is felveszünk.

Levélre nem válaszolunk! Jelentkezni lehet: IX. Munkaügyi oszt. Jelentkezés a vál­lalat munlaaügyl osztá lyán. N apóm­ba 7—10 óráig. Csepeli Papírgyár XXI. Feltétel: többéves kivitelezési gyakorlat ipart létesítmények csőszerelési gőz- kandenz, víz- stb.

Ajánlatokat kérjük »Tárcavállalat« jeligére a kiadóba küldeni. A gépgyár megkö­zelíthető a 12 es villamossad.

Heves Megyei Hírlap, Eger, Petőfi út 7. Ajánlatokat bér­leti díj megjelöléssel.

Műszaki anyagokkal foglalkozó kereskedelmi vállalat belépésre ke­res szakmában jártas áruforgalmi előadókat, gép- és gyorsirónőket. Ajánlatokat: »Sürgős « jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Gyermekszerető, 2 szo­ba összkomfortos la­kással rendelkező asz­­szonyt keres, dajka! Jelentkezhetnek 14—16 éves korig azok a budapesti fiúk és lányok, akik a Vili. Jelentkezni lehet: Villamosgép és Kábelgyár, Budapest, X. Személyzeti osztály. Felvételre keresünk vasszerkezeti gyaíkor lattal rendelkező mű.

Words starting with «V» | Hungarian - English Translator | OpenTran

Jelentkezés: I. Szerszámgépek fejlesz­téséhez, automatizálá­sához, célgépesítésé­hez keresünk gyakor­lott gépész- villa­mos- közgazdász mér­nököket, technikuso­kat, tervező, kísérleti kutató, technológiai fejlesztő, konstrukciós ellenőri, szabványosí­tási tipizálási előadói munkakörbe. Angol, francia, nemet nyelvű műszaki fordítót és gyors-gépírót nagy gyakorlattal.

Jelentke­zés írásban eddigi munkakörök ismerteté­sével és fizetési igény feltüntetésével »Inté­zet « Jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. I BÚTOR Veszek: hálószoba bú­tort, hagyatékot, la­kásfeloszlatást, ágy­­tollat, hármasszek­rényt, kombínáltat, — rekamiét, ruhaneműt, varrógépet, limlomot.

Hálószoba bú­tort, kombináltat, re­kamiét, feloszlatott háztartást, hagyaté­kot, ágytollat, varró­gépet. Margit­hídnál háromszobás, központi fütéses, össz­komfortos, telefonos lakásomat elcserélném, egy kétszoba összkom­fortos és egy garzon lakásra. Telefon Felveszünk számlázás­ban éa költségvetés készítésben jártas épü­letgépész-technikust, valamint bádogos, te­tőfedő, épületlakatos szakmunkásokat és kő­művesek mellé segéd­munkásokat budapesti munkahelyekre.

A flapperek az as években olyan fiatal nyugati nők generációja voltak, akik rövid szoknyát viseltek a térdmagasságot ebben az időszakban rövidnek tartottáklebegtették a hajukat, jazz-t hallgattakés megdicsőültek az akkor elfogadható magatartás miatt. A pislákolóknak pofátlannak tekintették a túlzott sminket, az alkoholfogyasztást, a nyilvános cigarettázást, az autóvezetést, a nemi élet alkalmi kezelését, és egyébként a társadalmi és szexuális normák megsértését. Konzervatívabb emberek, akik többnyire az idősebb generációkhoz tartoztak, reagáltak erre az ellent kultúrára. Csappantyú a hajón Violet Romer flapper ruhában c. Ez a lépés ebben a korszakban meglehetősen versenytánc lett.

Mun­kásszállás van. Bu­dapest, V. Veszek hálószobát, ha­gyatékot, hibás reka­miét, kombináltat, — ágytollat, varrógépet, ruhaneműt, limlomot.

nő keres férfit házasság csappantyú én városi zwickau társkereső

Kéziszerszámgyár fel­vételre keres techni­kusi végzettséggel ren­delkező technológuso­kat, általános lakato­sokat, férfi gép- és segédmunkásokat. Kárpitozott bútor, fo­tel, szék eladó, rész­letfizetésre, kárpitos­nál, Baross utca Rekamiék, ülőbúto. Javításokat vállalok. IXKinizsi utca Kárpitosánál tar.

Konyhabútor, reka­­mié, olcsón, jótállás­sal, Ft-os rész jletre. Kéziszerszámgyár fel­vételre keres mérnöki, vagy technikusi képe­sítéssel rendelkező gyártmány- éa szer­­zámszerkesztőket, to­vábbá szerszámkészítő­ket, gépbeállító laka­tosokat. Jelentkezés a személyzeti osztályon, Bp. Részletfizetésre feka­­miék, fotelok, székek kaphatók, kárpitosnál VIII. Javí­tást vállal kárpitos, VI. Éttermi és Büfé Váll. A felvételre ke­rülő dolgozókat a ba­latoni üzemeinkben Siófok—Balatoníöld­­vár kívánjuk foglal­koztatni.

A vendég­látóipar! Jelentkezés már­cius án, én, I An 8—10 óráig. Cím: Éttermi és Büfé Váll. Csak fényké­pes levelekre válaszo­lok. Leve­leket »Erk öl csőé« jel­igére a makói hirde­tőbe.

Keresek külöobejáratú albérleti szobácskát, egyedülálló húgom ré­szére. Jövedelmező három­­szoba komfortos ház­felügyelőségemet elcse­rélném kétszobás fő­bérletért. Lehet hibás, vagy hiányos, VIII.

Words starting with «V»

J ra- Teljes címmel el-Zongora, pianínó, har mónium javítása, el­adása, vétele, szak becslés, garanciával. Sas vári. Televízióhoz színes előtét f. a. z. ismerős. Játék­bolt, V. Érdek­lődés tel. Szóda kihordásra mo­torost, azonnal felve­szek. Szikvíztöltőt is keresek. Nagy szód ás, n. Bentlakó hivatalsegé­det keresünk általános iskolához. Egyszobás komfortos cserelakás szükséges.

Részletes felvilágosítás: XIII. Fiű­­skola igazgatósága. Szombathelyi 2 szobás komfortos lakásomat elcserélném hasonló pesti lakásra. Érdek­lődni lehet: Budapest, Vül.

Este 6—8 óráig. Szobafestést vállal kis­iparos, garanciával, — fizetéskönnyítéssel. Pestkörnyéki gépipari vállalat sokoldalú anyagismerettel ren­delkező rezsi anyag­­gazdálkodásban jártas anyaggazdálkodási Elő­adót és fiatal, köz­­gazdasági technikumi végzettséggel rendel­kező. I Kiiugasialau Altix—5. Pálfai, Köztársaság tér Elcserélném Erzsébet királyné úti nagy mű­helyem kisebbre, Zugló külterületére, és ugyanoda 2 szoba fél­­komfortos lakásom, hasonlóra.

Érdeklődni 4—8. Trabant Combi eladó Megtekinthető du. Dél 1 e'őtt: Vül. Urológiai Nő keres férfit házasság csappantyú ka, Magas! Pénzügyi előadót ke­resünk meghatározott időre.

Hungarotex Külkeres­kedelmi Vállalat ke­res gyakorlott kontí­rozó könyvelőt. Jelent­kezés: V. Személy­zeti osztály. Ajánlatokat »Bu­dapesti közigazgatás « jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe kérünk. Általános mérnök, tervezői.

Lakás szükséges. ÁG és tsz is lehetséges. Vála­szokat — »Statikus « Jeligére, a Felszabadulás téri hirdetőbe. Építő és Szerelő Vállalat, Nyáregyháza, Kallói út 4.

Népszava, Vasárnap szavanként 3 forint. Az első szó két szónak számít. Csekkszámla számunk: 75 —K— Angyalföldi Fémipari Ktsz.

Személyzeti osztályon. Felvételre keres az V. Házkezelési Igaz­gatóság V. Bedolgozókat felve­szünk finomkonfekciós női kabátok készítésé­re, valamint szabókat normál női és gyer­mekkabátok készítésé­re. Csökkent munka­képességűek előnyben. Jelentkezés: Főv. Kézműipari Vállalat­nál, finomkonfekcióra.

Normálkonfekcióra: Bp. Szombaton, va­sárnap — Hillman Bíró Lajos u. Mosógépek szakszerű és gyors javításás vállaljuk. Lakossági elmeknél a helyszínen is Javítunk.

Elektro­mos Ktsz. Javítás, modernizá­lás. Szépen berendezett, reprezentatív, utcai, Piszkos falak tisztítá­sa, Gádor, Népszínház utca

Fontos információk